DEMANT na komentare u videu, a vezano za razgovore sa predstavnicima tenis kluba “Una Gem”

Biscani.net

Javnoj ustanovi za sport, odmor i rekreaciju Bihać je dat na upravljanje i korištenje SRC „ Rifat  Zolić Gero“  – STENS , te samim tim Ustanova ima obavezu pružanje usluga tjelesne i sportske aktivnosti, djece, omladine kao i građana, pružanje usluga takmičarskom sportu, usluga za pripreme vrhunskih sportista, usluga sportskih manifestacija, državnih, međunarodnih i drugih prvenstava, pružanje usluga u drugim kulturnim i privrednim manifestacijama.

Javna ustanova kao pravno lice koji je u sustavu poreskih obaveznika, gdje imamo i fiskalne kase, a samim tim za sve svoje usluge imamo cjenovnik koji je donešen i potvrđen od strane Upravnog odbora JU. Što znači da smo dužni svim korisnicima izdavati fiskalni račun za sve usluge. Sa korisnicima koji izraze želju da koriste duži vremenski period neke od usluga, izrađuje se Ugovor gdje se definišu odnosi JU i korisnika, načina plaćanja i druge obaveze koje su bitne da se unesu i definišu kao obaveze.

Teniski klub Una gem Bihać je jedan od korisnika  koji koristi  prostore na SRC Stens i to ugostiteljski objekt i teniske terene za svoje članove kluba, te se izrađuju dva različita ugovora za korištenje na godišnjem nivou.

Ugovor za korištenje ugostiteljskog objekta je trajao do 30.04.2017.godine, a ugovor za korištenje teniskih terena je istekao 30.septembra 2016.godine.

Cijena korištenja teniskih terena za Teniski klub Una Gem do sada je bila:

  • odigravanje lige takmičenje članova kluba ponedjeljak , srijeda i petak od 18:00 do 22:00 sati cijena jednog sata 5,00KM sa PDV-om,
  • rekreacija članova kluba radnim danom ponedjeljak –petak od 08:00 do 13:00sati cijena jednog sata 3,00KM sa PDV-om,
  • rekreacija članova kluba radnim danom ponedjeljak – petak od 13:00 do 17:00 sati cijena jednog sata 5,00KM sa PDV-om,
  • škola tenisa svim danima (ponedjeljak –nedjelja) od 08:00 do 15:00 cijena jednog sata 3,00KM sa PDV-om,
  • i škola tenisa svim danima (ponedjeljak –nedjelja) od 15:00 do 19:00 sati cijena jednog sata 4,00KM sa PDV-om.

Sve navedeno je bilo definirano zadnjim Ugovorom na vremenski period od 10.04.2016.g do 30.09.2016.godine.

Na osnovu sumiranja potrebnih troškova održavanja terena i nastalih materijalnih troškova potrošnje vode i električne energije, te uposlenike koji  tu rade u dvije smjene od 07:30 do 23:00 sata svakim danom, ustanovili smo da sa dosadašnjim cijenama ne možemo pokriti sve nastale troškove i samo održavanje, da ne govorimo o troškovima za uposlenike. Na prijedlog menadžmenta JU da se cijene djelomično koriguju, na kraju i sam Upravni  odbor JU u konačnici donesi cjenovnik i to :

Škola tenisa od 08:00 do 15:00 sati 5,00 KM

Škola tenisa od 15:00 do 19:00 sati 10,00 KM

Škola tenisa od 19:00 do 23:00 sata 15,00 KM

Rekreacija građana od 08:00 do 15:00 10,00 KM

Rekreacija građana od 15:00 do 19:00 sati 15,00 KM

Rekreacija građana od 19:00 do 23:00 sata 20,00 KM

Znači, bilo koji klub (po našim saznanjima u Bihaću imaju tri teniska kluba) može da koristi dio koji je definiran za škole tenisa jer je to predviđeno za klubove koji pružaju trenažni proces kroz rad sportkih udruženja i škole sporta tj, škole tenisa. Tu se imalo sluha i cijene su niže nego za samu rekreaciju građana. Možda ovo i izgleda veće povećanje cijena, ali se vidi da je djelimično uvećana cijena za dnevni dio termina, ali da je noćni dio od 19:00 do 23:00 sati više uvećan jer su nam tu i najveći troškovi. Zapravo, da bi se igralo na terenu za tenis od 19:00 do 23:00 sata potrebno je da se uključe reflektori kojih ima 8 komada i koji su snage oko 1,2KW što je oko 9,6KW potršnja električne energije. Naprimjer, na terenima za nogomet u istim terminima radi 12 reflektora snage oko 1KW gdje je oko 12KW potrošnja ele.energije. Stara cijena je bila 35,00KM,  a sada je 40,00KM sa PDV-om, ali je to odprilike dovoljno da se pokriju troškovi. Sada sami možete zaključiti koliki su bili troškovi na terenima tenisa i kolike su bile cijene. Nastale materijalne troškove neko mora pokriti, ako niko drugi onda bi trebali sami uposlenici JU.

Korištenje ugostiteljskog prostora teniski klub Una Gem Bihać je  do sada uredno izmirivao svoje ugovorne obaveze, ali sama volja i želja Osnivača da svi korisnici iznajmljivanja prostora  na prostoru grada Bihaća imaju slične  i iste uvjete, te se očekuje donošenja jedne takve jedinstvene Odluke sa kojom će se definirati ti uslovi, Javna ustanova kojoj je osnivač Grda Bihać bit će u obavezi da se pridržava iste Odluke , tako da smo već isto nagovjestili navedenom teniskom klubu, te ponudili ugovor sa istim dosadašnjim uslovima i obavezama na određeni period.

Što se tiče Tenis festa po dosadašnjoj praksi mi smo već bili predvidjeli tu mnaifestaciju u maju tekuće gdoine, te smo u nekoliko navrata pitali članove i upravu navedenog kluba za tačan termin održavanja, da bi tokom prošle sedmice saznali iz medija da je isti otkazan. Iskreno, nama nikad nije ni došao Zahtjev za održavanje istog, kao što je bila dosadašnja praksa  i koja se i sada provodi kod svih ostalih sportskih klubova koji organizuju i održavaju razne sportske manifestacije  u našim objektima.

Vezano za održavanje Tenis festa i ugovora za korištenje terena za njihove članove, ni nama nije jasan taj njihov stav oko ugovora i održavanja same manifestacije, ali znamo da je na osnovu predloženih sportskih manifestacija ispred Gradskog sportskog saveza Bihać, u tekućem Budžetu grada Bihać definisan poseban kod za sportske manifestacije iz kojih se sufinaciraju iste, te da je predviđeno i za ovu navedeni iznos, sa kojim bi se trebali pokriti troškovi za tri dana korištenja teniskih terena ( petak, subota i nedjelja).

Naravo u duhu bolje suradnje i daljeg rada mi smo već načelno postigli dogovor oko svi gore navedenih problema te usaglasili sve cjene korištenja, tako da je nama je stvarno žao što se sve ovo ovako odvija. Bili smo već duže vrijeme u kontaktu sa navedenim klubom, ali su do sada odgovarali da očekuju predsjednika istog kako bi se završila ova priča. Da budemo iskreni, nama u Javoj ustanovi su svi korisnici isti i pokušavamo da odrađujemo svoje obaveze za koje smo i osnovani kao i da izvršavamo zadaću koja se od nas očekuje, i od strane Osnivača, ali i samih korisnika. Od nas se očekuje da se odosimo domaćinski kako bi pokrivali bar nastale troškove oko održavanja, ali isto tako da bi i poboljšavali uslove na našim objektima.

Te da ne ostanemo dužni, nama su patke – ronke, ite kako drag gost na našim terenima,  zato što su i one jedni od sinonima našeg dragulja Une pored koje su naši tereni, a samim tim i našeg prekrasnog grada Bihaća koji je za NAS ljepši nego Beč.

S poštovanjem.

Direktor:
Lipović Ermin

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...