Povlači se zabrana za hidžab?


Kenela Zuko, zastupnica SDA u Parlamentu Federacije BiH, za Anadolu Agency (AA) je potvrdila da je jučer u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prihvaćena njena inicijativa za usvajanje zaključka kao odgovor na zaključak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) u vezi sa zabranom nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH.
“Jučer sam na Klubu SDA podnijela i obrazložila incijativu te dobila podršku prvo predsjednika SDA Bakira Izetbegović, a onda i cijelog Kluba. Danas sam podnijela incijativu i očitovali su se poslanici sa 51 za, 5 protiv, 4 suzdržana”, rekla je Zuko.

“Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zahtijeva od VSTV Bosne i Hercegovine da povuče svoj dopis sudovima i tužilaštvima u BiH br. 06-02-1-2163-1/2015 od 21. 10. 2015. godine, kojim se od rukovodilaca pravosudnih institucija traži provođenje zaključka VSTV u vezi sa zabranom nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH, čime se direktno krše elementarna ljudska prava i vjerske slobode, zagarantirane Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine”, navodi se u inicijativi upućenoj Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Inače, na sjednici održanoj 21. 9. 2015. i 14. 10. 2015. godine VSTV je donijelo Zaključak “da se rukovodiocima pravosudnih institucija u BiH skrene pažnja na zabranu nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH”.

Dopisom VSTV-a svim sudovima i tužilaštvima u BiH traži se da rukovodioci pravosudnih institucija preduzmu odgovarajuće mjere u cilju implementacije predmetnog Zaključka, ili, kako se to u dopisu VSTV-a kaže, “u pravcu prevazilaženja uočenog problema sa ciljem jačanja povjerenja javnosti u nepristrasnost pravosuđa”.

U sljedećem dopisu VSTV-a upućenom istim adresatima dana 26. 1. 2016. godine, od rukovodilaca sudova i tužilaštava traži se da do 6. februara 2016. godine dostave informacije o tome da li su u svojim sudovima i tužilaštvima “imali slučajeve nošenja vjerskih obilježja od strane nosilaca pravosudnih funkcija ili ostalih uposlenih te koje su konkretne mjere poduzeli u pravcu poštivanja pozitivnih propisa i smjernica Vijeća”.

“Iako svoj izrazito sporni Zaključak VSTV u svojim dopisima naziva čas preporukom čas smjernicama, postaje izrazito nesporno da VSTV sistematično poduzima mjere i aktivnosti na njegovoj potpunoj implementaciji. Apsolutno je nedopustivo da se jedna potpuno fluidna kategorija kao što je ‘percepcija javnosti o vjerski motiviranoj pristrasnosti u pravosuđu BiH’ uzima kao gotova činjenica, a da se zanemaruje upravo notorna činjenica da u pravosuđu BiH nije zabilježen nijedan slučaj sa sudskim epilogom koji bi potvrdio vjerski motiviranu pristrasnost u pravosuđu BiH”, navode iz Kluba zastupnika SDA.

Dodaje se kako je nedopustivo da se ovim Zaključkom VSTV i insistiranjem na njegovoj provedbi na diskriminirajući način markira vjerski motivirana pristrasnost kao jedino moguća, dok se, kako se navodi, svaka druga moguća pristrasnost, kao i moguća percepcija javnosti o njoj, potpuno zanemaruje.

“Potpuno je nedopustivo i to da VSTV BiH svojim Zaključkom direktno narušava Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda (čl. 9), Opću deklaraciju UN o ljudskim pravima (čl. 18), Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (čl. 18), Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH (čl. 7) kao i Zakon o zabrani diskriminacije. Ustav BiH (a takođe i ustavi entiteta, kantona i Distrikta Brčko) garantira prihvatanje i direktnu primjenu ‘prava i sloboda predviđenih u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda’. I napokon, ne postoji nigdje u svijetu ustanova ili institucija sistema koja svojim zaključkom može derogirati međunarodne konvencije, ustav ili zakone jedne zemlje”, navode iz Kluba zastupnika SDA.


14

Anketa

Koju aplikaciju za dopisivanje najčešće koristite?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...