Saradnja Grada Bihaća i UNDP u BiH na zavidnom nivou

biscani.net
Saradnja između Grada Bihaća i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH na zavidnom je nivou i potvrda je spremnosti Grada Bihaća da iskoristi projekte, preporuke i prijedloge UNDP-a koji za cilj imaju poboljšanje rada i nivoa usluga lokalne samouprave. Istaknuto je ovo tokom susreta bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića i Sukhroba Khoshmukhamedova, zamjenika rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH.

„Za Grad Bihać je od izuzetne važnosti prisustvo ureda UNDP-a u našem gradu i dobra saradnja koju imamo sa ovom izuzetno važnom međunarodnom organizacijom. Iza nas je dosta uspješno realiziranih projekata, te aktuelni Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg smo shvatili vro ozbiljno sa svim preporukama i zadacima koje trebamo ispuniti radi poboljšanja rada naše uprave, posebno u segmentu odnosa prema građanima i njihovim problemima“ – kazao je gradonačelnik Fazlić.

Istaknuvši zadovoljstvo dosadašnjim učešćem i ispunjenim obavezama Grada Bihaća u projektu MEG, Khoshmukhamedov je kazao da je evidentan napredak Grada Bihaća kroz reformu javne uprave i njenom transparentnom i javnom radu sa građanima. On je naglasio da je transparentan rad od velikog značaja za izgradnju funkcionalne javne uprave.

MEG pruža tehničku podršku i neophodnu opremu vodovodnim preduzećima u 18 općina i gradova u BiH, uključujući JP Vodovod d.o.o. Bihać, s ciljem smanjenja ukupnih gubitaka (tzv. neprihodovane) vode u mreži, što će omogućiti i bolje snabdijevanje građana vodom.

U narednoj godini, MEG projekat će raditi na infrastrukturnim projektima i projektima ekonomskog razvoja, a u okviru projektnih aktivnosti posebna pažnja će biti posvećena najugroženijim kategorijama stanovništva u BiH.
MEG projekat, kojeg finansira i podržava Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, podržava lokalne uprave u poboljšanju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture u 18 općina i gradova.

3

Anketa

Gdje je pizza najbolja u Bihaću ?

Pogledaj rezultat

Loading ... Loading ...