Studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću učestvovali na Završnoj konferenciji „Youth Scientific and Research Camp II“ (FOTO)

usn.ba

U okviru „Youth Scientific and Research Camp II“ u Lukavcu je u periodu od 15. – 17.12.2017. godine održana Završna konferencija, na kojoj su učešće uzeli i studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

„Youth Scientific and Research Camp“ je projekat finansiran od strane USA Embassy Sarajevo, a zahvaljujući prof.dr. Jasmini Ibrahimpašić Biotehnički fakultet je od samog početka partnerska organizacija na ovom projektu.

Kamp ima za cilj afirmaciju međuetničke saradnje, volonterizma i jačanja uloge mladih u bh društvu. Prvi kamp održan je 2016. godine na planini Konjuh, a drugi u maju ove godine u podnožju planine Borje, na području Teslića, sa sadržajima i aktivnostima koji promovišu međuetničku saradnju mladih u Bosni i Hercegovini.

Projekt je organizovao konzorcijum organizacija koje čine: „Zelene Staze – Green Tour“ Tuzla, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetsko sportsko društvo Tuzla„ Topeer“ Doboj, NVO „EKO-Leonardo“ Priboj, Umjetnička grupa „Lucido“ Lukavac, NVO „Sara – Srebrenica“ Srebrenica, Astronomsko društvo „Polaris“ Tuzla, Amica Tuzlanska ured Brčko, „Frama“ Tuzla, Vijeće mladih općine Teslić, Vijeće mladih „Bremen“ Lukavac.

Pod mentorstvom univerzitetskih profesora i asistenata mladi su na Završnoj konferenciji imali trodnevne aktivnosti u vidu radionica, debate, večer poezije, kulturno-zabavni program, posjete vjerskim institucijama i volonterske akcije na području općine Lukavac.

Studenti Biotehničkog fakulteta sa smjera Zaštita okoliša: Anica Franjić, Mirza Veladžć, Adnan Sović i Elvis Abdić, u pratnji koordinatora mr.sc. Merime Toromanović, na konferenciji su rezultat naučnog – istraživačkog rada prezentirali kroz dva rada i to: „PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF SOIL AT THE FOOT OF BORJE MOUNTAIN AND MONITORING OF SPECIFIC AIR PARAMETERS ON SAMPLING LOCATIONS“ i „PHYSICAL-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF SPRING CALLED „HAJDUČKA VODA“.

Svi radovi izloženi na Završnoj konferenciji objavljeni su u „Book of Proceedings of Youth Scientific and Research Camp II“.

Biotehnički fakultet je još jednom pokazao da ima sposobne mlade ljude, studente, koji su najveće intelektualno bogastvo naše zemlje.


0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...