Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), propisano da je 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine državni praznik i da se obilježava kao neradni dan.

S obzirom da 1. mart ove godine pada u nedjelju, a imajući u vidu značaj obilježavanja navedenog državnog praznika, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj 20.02.2020. godine, donijela Odluku o proglašenju 2. marta 2020. godine, neradnim danom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, a povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, nedjelja 1. i ponedjeljak 2. mart 2020. godine, će biti neradni dani, te na ove dane državni organi, preduzeća i druga pravna lica neće raditi.

Izvor: Vlada USK