Na današnji dan, 25. maja 1995 godine, u Tuzli, počinjen je zločin zbog kojeg je ugašen 71 mladi život. Tog dana, u 20 sati i 55 minuta na centar Tuzle, na Kapiju, ispaljena je granata s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu kada je prekinut 71 život, a ranjeno ih oko 150.

Ovaj masakr poznat je i pod nazivom “Zločin nad tuzlanskom mladošću”. Prosjek starosti poginulih je 24 godine, a najmlađa žrtva imala je nepune tri godine, Sandro Kalesić.

Tog dana su poginuli: Suzan Abulismail (15), Edina Ahmetašević (20), Elvis Alagić Enko (17) Admir Alispahić (24), Lejla Atiković (14), Asmir Bakalović (19), Adnan Beganović (16), Damir Bojkić (27), Indira Borić (36), Ilvana Bošnjaković (17), Elma Brguljak (20), Lejla Bučuk (16), Sanja Čajić (17), Selma Čaušević (17), Amir Čekić (21), Samir Čirak (18), Almasa Ćerimović (19), Zada Dedić (20), Razija Djedović (19), Amir Đapo (20), Suzana Đušić (14), Amir Đuzel (26), Muris Fatušić (15), Ago Hadžić (20), Hamdija Hakić (48), Senad Hasanović (26), Šemsa Hasičić (20), Alem Hidanović (19), Nedim Hodžić (30), Hasan Hrustanović (25), Adnan Hujdurović Kindže (18), Elvira Hurić (16), Almir Jahić Bato (18), Azur Jogunčić (24), Sandro Kalesić (2), Franc Kantor (24), Damir Kurbašić (20), Vanja Kurbegović (17), Vesna Kurtalić Veca (15), Sulejman Mehanović (28), Pera Marinović (37), Nenad Marković Nešo (19), Amira Mehinović (21), Edin Mehmedović (19), Edisa Memić (19), Adrijana Milić (17), Nešet Mujanović (20), Edin Mujabašić Mony (21), Samir Mujić (28), Elvir Murselović (23), Šaban Mustačević (29), Dijana Ninić (20), Selma Nuhanović (17), Indira Okanović (16), Rusmir Ponjavić (20), Raif Rahmani (22), Fahrudin Ramić (34), Nedim Rekić (27), Jasminko Rosić (32), Nihad Šišić (19), Armin Šišić (19), Senahid Salamović (25), Edhem Sarajlić (20), Jasminka Sarajlić (23), Asim Slijepčević Asko (20), Savo Stjepanović (25), Jelena Jezidžić Stojičić (44), Ilinka Tadić (53), Azur Vantić (19), Mustafa Vuković (23), Adnan Zaimović Garo (27).

Većina poginulih te večeri sahranjeni su na Aleji mladosti na Slanoj Banji.

Od tog događaja u Tuzli se svake godine na 25. maj održava komemorativno obilježavanje posvećeno sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji, kao i na sve druge žrtve stradale u ratu. Ovaj dan proglašen je Danom žalosti samo u Tuzli, iako je Parlament Federacije BiH u aprilu 2016. godine usvojio inicijativu o proglašenju 25. maja Danom žalosti u Federaciji BiH.

Za ovaj zločin optužen je Novak Đukić, koji je u vrijeme zločina bio zapovjednik Taktičke grupe Vojske Republike Srpske na Ozrenu. 12. juna 2009. godine Đukić je proglašen krivim i osuđen je zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina.

(Autor: Hajra Karahodžić)