Potrošači u BiH izloženi su dinamičnom tržištu s velikim brojem proizvoda, različitim proizvođačima i cijenama. Uprkos tome što očekuju da kupljeni proizvodi imaju određeni kvalitet koji podrazumijeva pristupačnu cijenu, njihovu ispravnost, sigurnost i pouzdanost, na bh. tržištu nalaze se i proizvodi koji su daleko od sigurnih.
Iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH ističu da je ključ sigurne kupovine informisanost potrošača o proizvodima koje kupuju.

Potrošačima se preporučuje da obavezno čitaju deklaraciju proizvoda koja treba sadržavati naziv, tip ili model proizvoda, te naziv i punu adresu proizvođača, a za uvozne proizvode i naziv i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla. Također, potrošačima se savjetuje da između ostalog prije kupovine istraže proizvod, provjere ispravnost proizvoda na mjestu kupovine i uvjere se da nema vidljivih fizičkih oštećenja.

U izvještaju Agencije za nadzor nad tržištem BiH o nesigurnim proizvodima na bh. tržištu u 2014. godini stoji da su rezultati pokazali kako nijedan od ispitanih uzoraka kvarcnih sobnih grijalica nije u skladu sa propisima, te da čak 80 posto njih predstavlja rizik od strujnog udara i požara.

12

13

Kada je konkretno riječ o kvarcnim sobnim grijalicama preporučuje se da se grijalice drže na udaljenost od minimalno jednog metra od svih zapaljivih površina.

Rezultati nadzora dječjih bicikala u 2014. godini u BiH pokazali su da nijedno od 11 ispitanih bicikala nije ispunjavalo sigurnosne zahtjeve.

Iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH upozoravaju da okvir dječjeg bicikla mora biti označen trajno, vidljivo i čitljivo informacijama o broju okvira na vidljivom mjestu, nazivu proizvođača ili njegovom predstavniku, te broj norme BAS EN ili EN 14765.

“Dužnost privrednih subjekata je da na tržište u BiH stavljaju samo sigurne proizvode. Kako bi znali da se radi o sigurnim proizvodima, oni trebaju uraditi procjenu rizika kako bi predvidjeli eventualni rizik koji taj proizvod predstavlja”, stoji u izvještaju Agencije.

U izvještaju stoji i da je u 2014. godini s bh. tržišta povučeno ukupno 235 dječjih hodalica, 114 komada stolica za vanjsku upotrebu, 93 komada dječijih bicikala, 112 komada dječije odjeće s vrpcama i vezicama, 123 komada produžnih kabala, 90 komada kvarcnih grijalica, te 3.458 komada zaštitnih rukavica.

Prema rezultatima projekta nadzora sa tržišta je povučeno 26 komada skijaških kaciga, 51 komad pegli, 11 komada vibracijskih bruslica i 1.421 komada plutajućih pomagala.

U BiH registrovana su i 103 neispravna igrališta, a na temelju dostupnih informacija o nesigurnim proizvodima Agencija za nadzor nad tržištem BiH je u 2014. godini pokrenula 23 predmeta reaktivnog nadzora.

Od ukupnog broja pokrenutih predmeta reaktivnog nadzora u 14 slučajeva je utvrđeno da su nesigurni proizvodi stavljeni na tržište BiH. Kao rezultat ovih aktivnosti s tržišta je povučeno 1.258 proizvoda, od čega je uništeno 605, dok su 90 vratili potrošači, a 1257 je usklađeno.

/klix.ba