Federalna vlada je Nadzornom odboru JP “Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo” dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog privrednog društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Admira Andelije za vršioca dužnosti generalnog direktora.

Data je saglasnost i za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Senada Sarajlića (za proizvodnju), Ružice Burić (za pravne poslove i ljudske resurse), Senada Salkića (za kapitalne investicije), Muhameda Ražanice (za ekonomske poslove), Elvira Lojića (za distribuciju) i Zlatana Planinčića (za snabdijevanje i trgovinu), na period do 90 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Također, Nadzornom odboru JP “Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar” Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Uprave – izvršnih direktora, zbog isteka mandata. Data je saglasnost za imenovanje na ove pozicije, na mandatni period od četiri godine, Zorana Tabaka (izvršni direktor za proizvodnju električne energije), Ilije Bakalara (izvršni direktor za distribuciju električne energije), Ivice Prskala (izvršni direktor za opskrbu električnom energijom), Ante Tutiša (izvršni direktor za ekonomske poslove), Roberta Leske (izvršni direktor za pravne poslove) i Drage Bage (izvršni direktor za razvoj).

Prethodne saglasnosti date su i za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora “Pretisa d.d. Vogošća”, zbog isteka mandata, te za imenovanje Mehmeda Konakovića i Sanjina Čekića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Nakon prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Operatora – Terminali Federacije do.o. Sarajevo za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti predsjednika Uprave i člana Uprave, Vlada je prethodnu saglasnost dala za imenovanje Hermedina Zornića za predsjednika, a Slavena Zeljke za člana Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

Nakon što je danas Zufera Derviševića, zbog ispunjavanja zakonskih uslova za penzionisanje, razrješila dužnosti glavnog inspektora Finansijske policije, zaključno sa 13. 4. 2020. godine, Vlada je za vršioca ove dužnosti, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, imenovala Amela Topalovića.

Federalna vlada je Nadzornom odboru JP “Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo” dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, te za imenovanje Ljube Pravdića za v.d. direktora, a Nijaza Hadžikadunića i Bekira Isakovića za izvršne direktore, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci, saopćila je Federalna vlada.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Admir Andelija novi generalni direktor “Elektroprivrede BiH” / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.