Danas je, u organizaciji JU “Kulturi centar” Cazin i Grada Cazina, odnosno Službe za upravljnje razvojem,  započela akcija čišćenja Starog grada Ostrožac.

Podršku akciji supružile ŠPD Unsko-sanske šume, čiji vrijedni radnici od jutarnjih sati uklanjanju grmlje, bršljen i ostalo rastinje sa vanjske strane zidina Starog grada. Ova akcija je prva u nizu planiranih jer se vec 6. maja počinje sa uređenjem pješačke staze oko cijelog spomenika.

qwe1

Ovi radovi će omogućiti našoj Ustanovi da izvrši uklanjanje vegetacije u zoni planiranih radova na sanaciji zidina koja treba biti realizirana u skorije vrijeme. Za ovu namjenu Kulturni centar Cazin je osigurao sredstva kroz projektne aplikacije prema višim nivoima vlasti, a ujedno će sufinansirati navedene radove.

846

Dodatna vrijednost današnje akcije jeste uklanjanje vegetacije koja nam sada omogućuje pregled mnogobrojnih oštećenja koja ranije nisu bila vidljiva. Tako ćemo na propisan način obilježiti pješačke staze, zaštititi posjetioce i prolaznike, a ujedno ćemo moći definisati prioritete u daljoj sanaciji objekta.

Ovaj krajiški biser iznad Une svakodnevno obilaze turisti iz cijele BiH, čak i za vrijeme radova na uređenju unutrašnjosti i okolici, jer im omogućimo nesmatan obilazak. Danas je nekoliko grupa u okviru školskih izleta posjetilo Stari grad. Bilo ih je iz Velike Kladuše, al i iz Živinica.

Press JU “Kulturni centar” Cazin