Na području Grada Bihaća u protekla 24 sata potvrđena su tri nova slučaj pozitivna na virus COVID-19, čime je broj oboljelih na području grada iznosi 11 osoba. Nažalost, na području Grada Bihaća do sada su evidentirana dva smrtna slučaja, saopćeno je iz kabineta gradonačelnika grada Bihaća.

Trenutno je u samoizolaciji po riješenjima nadležnih službi na području grada 755 osoba, dok je na području Unsko-sanskog kantona u samoizolaciji se nalazi 3562 osoba. Kada je u pitanju broj osoba kojima je isteklo riješenje o samoizolaciji na području grada Bihaća evidentirane su 63 osobe, a na području USK-a 301 osoba.
(Napomena: podaci uzeti sa zvaničnih kanala i institucija).

Izolatorij Doma zdravlja Bihać opremljen i spreman za funkciju prijema lakše i srednje teških bolesnika oboljelih od koronavirusa sa maksimalno dostupnih 75 kreveta. Dom zdravlja Bihać tokom protekla 24 sata imao je 363 redovnih intervencija i pregleda. Kada je u pitanju koronavirus, uposlenici Doma zdravlja Bihać poslali su 17 uzorka za slanje u Sarajevo na testiranje. Ispred ZU Doma zdravlja u funkciji je trijažni punkt koji je postavljen u krugu objekta, radi trijaže svih pacijenata koji ulaze u ovu zdravstvenu ustanovu.

Na području Grada Bihaća u protekla 24 sata evidentirano je 6 narušavanja javnog reda i mira, dok je evidentirana jedna saobraćajna nesreće. Vatrogasna jedinica Bihać imala je intervenciju u ulici Alije Đerzeleza gdje je gorio kontejner.

Tokom proteklog dana članovi štabova civilne zaštite po mjesnim zajednicama izvršili su redovnu kontrolu osoba kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19. Prema izjavama članova štabova mjesnih zajednica Klokot-Papari ( 3 osoba u izolaciji), Žegar ( 1 osobe u izolaciji), Ripač ( 9 osobe u izolaciji), Pritoka ( 9 osoba u izolaciji), Izačić ( 20 osobe u izolaciji), Hatinac ( 1 osoba u izolaciji), Orašac ( 10 osoba u izolaciji), Vrsta ( 13 osoba u izolaciji), Kamenica ( 4 osobe u izolaciji), Brekovica ( 18 osobe u izolaciji), Donje Prekounje ( 12 osoba u izolaciji), Gata ( 9 osoba u izolaciji), Ribić-Orljani ( 5 osoba u izolaciji), Ozimice I ( 13 osoba u izolaciji), MZ Ozimice II ( 6 osobe u izolaciji), Sokolac ( 8 osoba u izolaciji), Vedro Polje( 9 osoba u izolaciji), Luke ( 11 osoba u izolaciji) , Jezero-Privilica( 9 osoba u izolaciji), MZ Centar (2 osobe u izolaciji), MZ Veliko Založje ( 6 osoba u izolaciji), MZ Ružica ( 6 osoba u izolaciji), MZ Mali Lug ( 4 osoba u izolaciji), građani u samoizolaciji poštuje naredbu Kantonalnog štaba civilne zaštite USK-a. Članovi štabova, istovremeno su u svim mjesnim zajednicama Grada Bihaća obišli su starije osobe i porodice u stanju socijalne pomoći.

Javna kuhinja Imaret vršila je podjelu paketa i skoro 180 toplih obroka, kao i javna kuhinja Merhamet koja je nastavila sa podjelom prehrambenih paketa. Planinarsko društvo Horizont zajedno sa organizacijom Pomozi.ba pokrenulo je javnu kuhinju za potrebe socijalno ugroženih osoba i to 130 obroka za najugroženije građane sa područja Grada Bihaća i Općine Bosanska Krupa. Crveni križ Grada Bihaća priprema također oboroke za socijalno ugrožene, a Centar za socijalni rad Bihać pored do sada podijeljenih 120 prehrambenih paketa, nastavio je sa podjelom paketa za socijalno ugrožene koji se nalaze na evidenciji centra.

JKP Komrad je izvršio sapiranje svih ulica u naseljima Spahići, Jezero i Srbljani a Vatrogasna jedinica Bihać izvršila sapiranje i dezinfekciju naselja Pritoka, Ripač, Orašac, Kulen Vakuf i Martin Brod.

JP Veterinarska stanica d.o.o. Bihać vršila je dezinfekciju slijedećih objekata migrantski kampovi Borići i Sedra, doo Zvijezda, doo Akova impeks, zgrada Gradske uprave, Vatrogasna jedinica, Kantonalni sud, kuću SPŽZ na Kamenici, Kantonalno tužilaštvo, javna površina u ulicama : H.K.Pruščaka, M.P.Sokolovića, Murat bega Ibrahimpašića, mostovi, u ul. Dr.Irfana Ljubijankića ispred poslovnih prostora –pekara Sandi, Minja promet, pekara Ninaj, apoteka Pharmacija, mesnica MS Alem, poslovni objekti na Trg Zlatnih ljiljana, Bingo, pošta, Konzum, Dom zdravlja, picerija ASA i javne površine ispred pomenutih objekata.

Uposlenici ZU “Dom zdravlja“ izvršili su dezinfekciju Zavoda za zapošljavanje USK, Crvenog križa Bihaća, ambulanta Tehničke škole, RTV USK, Dom zdravlja Bihać ( centralna zgrada,COVID-19 ambulanta, izolatorija).

Upravitelji zgrada vrše pojačano čišćenje i dezinfekciju objekata kolektivnog stanovanja. Na osnovu radnog naloga izvršena je dezinfekcija 6 zgrada kojima je upravitelj firma Zijo i sin, 31 zgrade kojima je upravitelj firma GTO i 22 zgrade kojima je upravitelj JU Stanouprava:
STANOUPRAVA:

H 1/I HARMANI
H 1/II HARMANI
H 1/III HARMANI
H 2 HARMANI
H 3 HARMANI
H 10 HARMANI
H 11 HARMANI
H 15/1 HARMANI
H 15/4 HARMANI
H 15/6 HARMANI
H 15/7 HARMANI
H 18/A i B HARMANI
H 18/C i D HARMANI
5. KORPUSA 12 HARMANI
BOSANSKA 10 CENTAR
BOSANSKA 13 CENTAR
BOSANSKA 15 CENTAR
BEDEM 20 CENTAR
BEDEM 22 CENTAR
BEDEM 30 CENTAR
HVO 1 CENTAR
NURIJE POZDERCA 1 CENTAR

________________________________________________________________________
GTO DOO TO 1/6; 1/8, Sarajevksa, Ozimice I
GTO DOO TO 17/2, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I
GTO DOO TO 12/1;12/2, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I
GTO DOO P+12/1, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I
GTO DOO P+8/2, Hasana Kjafije Prušćaka, Ozimice I
GTO DOO Lamela 4/1, Ferhad paše Sokolovića, Ozimice I
GTO DOO Lamela 4/3, Ferhad paše Sokolovića, Ozimice I
GTO DOO Lamela 4/6, Hamdije Ćemerlića
GTO DOO Lamela CB1, Bosanskih šehida, Ceravci
GTO DOO Lamela CB4,Bosanskih šehida, Ceravci
GTO DOO Lamela CB2, Bosaskih šehida, Ceravci
GTO DOO Lamela CB3 L1, Bosaskih šehida, Ceravci
GTO DOO Lamela CB3 L2, Bosaskih šehida, Ceravci
GTO DOO Lamela CB6 Josipa Vancaša, Ceravci
GTO DOO Lamela ABC, Zaima Imamovića, Ceravci
GTO DOO Bihaćkih branilaca 73, Prekounje
GTO DOO Husrefa Redžića 4, Prekounje
GTO DOO Kombiteks P+8/1,Ćamila Sijarića, Hatinac
GTO DOO 5 Korpusa 12 B, Centar
GTO DOO Omera Novljanina, Privilica
GTO DOO H-5, V-og Korpusa, Centar
GTO DOO H-4, V-Ešrefa Kovačevića, Centar

(Upravitelj) ZIJO I SIN

SPO 1 A, Ozimice I
TO 11, dva ulaza, Ozimice I
TO 10, dva ulaza, Ozimice I
Zaima Imamovića 54, Lamela A i B, (zgrada BINGO)
Dobrih Bošnjana, Ozimice II
L-1, Ozimice I

U toku je izvođenje građevinskih radova na izgradnji migrantskog centra na lokalitetu Lipa. Grad Bihać je preuzeo obavezu pripremanja parcele u vlasništvu Grada u smislu sanacije i održavanja pristupnog puta, nivelisanja i drenaže čitave parcele, izgradnje zaštitne ograde, obezbjeđivanja pitke vode i prečistača za fekalije, dezinfekciju i deratizaciju lokaliteta, te objezbjeđivanje usluge odvoza smeća. Kanton je preuzeo obaveze u vezi aktivnosti izmještanja migranata sa ilegalnih lokacija i zdravstvenu zaštitu nakon što lokacija bude spremna za prihvat migranata. Donator, odnosno Delegacija EU u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH dogovorili da će privremenim prihvatnim centrom na lokalitetu Lipa upravljati IOM i DRC.

Uposlenici JKP Komrad nastavili su sa čišćenjem ulica i pješačkih staza. Također, vrši se redovan odvoz smeća. Vodosnabdijevanje na području Grada Bihaća odvija se bez poteškoća i prekida. Voda na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać je zdravstveno ispravna. Snabdijevanje električnom energijom na području grada Bihaća odvija se bez ikakvih poteškoća. PTT saobraćaj se odvija bez poteškoća, navodi se u saopćenju kabineta gradonačelnika grada Bihaća.

Izvor: Biscani.net