U organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade USK-a danas će biti organizirano potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vlade USK i organizacija civilnog društva.

Nakon konsultacija s organizacijama civilnog društva tokom novembra i decembra prošle godine tekst Sporazuma je usaglašen i definira vrijednosti, principe i oblike buduće saradnje između Vlade i potpisnica Sporazuma.

Potpisivanje Sporazuma će biti dodatni impuls stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva u USK-u i uključenost ovih organizacija u procese kreiranja javnih politika.

Izvor: RTVUSK.ba