Drage sugrađanke i sugrađani,

Spreman sam da stanem na čelo Grada u ime vas, kao nezavisni kandidat, sa odgovornošću samo prema vama, a ne prema bilo kojoj političkoj stranci.

Projekti koje sam vodio i ostvario radeći na razvoju turizma i pratećih djelatnosti, u mnogome su promijenili sliku Bihaća, pokazali da se znanjem i htijenjem može postići puno, i da se može bolje živjeti od vlastitog rada.

Uvjeren da Bihać može bolje i više, otvoren sam za saradnju sa svima, spreman da, zajedno sa svojim timom, potencijale koje ima naš grad Bihać stavim u funkciju napretka cijelog kraja.

Usporeni i uspavani Bihać je potrebno probuditi, otvoriti za privatne i javne investicije, vratiti mu sve ono što grad čini gradom, da se svi možemo ponovo osjećati ponosno, svoji na svome.

Moj Program ste sačinili vi, koji najbolje znate šta su naše potrebe, a ja sam ga samo oblikovao i usmjerio u pravce moga budućeg djelovanja.

Stojeći iza vašeg povjerenja, svoja obećanja lično potpisujem, krajnje odlučan da izvršim obećano, a od vas, dragi sugrađani i sugrađanke, očekujem podršku i čvrstu volju da taj rezultat zajednički postignemo.

(Amarildo Mulić)