Ambasadorica Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Saxer boravila je danas u posjeti premijeru Unsko-sanskog kantona Mustafi Ružniću. U razgovoru sa kantonalnim premijerom ambsadorica se naročito zanimala za migrantsku situaciju i najavila podršku Kantonu u projektima u oblasti zdravstva i vodonsnabdijevanja. Istaknuta je nephodnost da nadležne državne institucije što prije preuzmu kontrolu i nadzor nad migranstkom situacijom jer samo na taj način funkcionišu i sve ostale zemlje koje se trenutno nalaze na migrantskoj ruti.

– Koliko god nam je cilj pomoći u zbrinjavanju migranata i izbjeglica, toliko mislimo i na potrebe lokalnog stanovništva. Maksimalno ćemo pokušati pomoći Unsko-sanskom kantonu u projektima podrške ovdašnjim zdravstvenim ustanovama, odnosno poboljšanja medicinske pomoći pacijentima, rekla je ambasadorica Švicarske u BiH Rauber Saxer, koja je ponudila da se založi i u uspostavljanju direktnog kontakta i saradnje USK sa jednim od švicarskih kantona.

Premijer Ružnić, sa savjetnikom Nihadom Šušnjarom, prezentirao je ambasadorici Švicarske i aktivnosti Vlade Kantona kojima se želi postići unaprjeđenje poslovnog ambijenta te prijedloge za uspostavljanje insitutucionalne saradnje među kantonima u Federaciji BiH radi razmjene dobrih praksi, a po uzoru na švicarske kantone.

– Značajna nam je podrška našim zdravstvenim ustanovama, ali i posredovanje u povezivanju s kantonima u Švicarskoj, kako bismo pokušali, kada je u pitanju međusobna saradnja, slijediti njihov primjer i u Federaciji BiH, kazao je premijer Ružnić.