Atik džamija u Kalesiji novi nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine

preporod.com

Atik džamija u mahali Ćive, nalazi se između naselja Gornje Vukovije i Tojšići.

Opća narodna tradicija stanovništva Gornje Spreče govori da je ova džamija vrlo stara i da spada u najstariju džamiju ovog područja. U haremu džamije nalazi se mezarje sa starim nišanima, a najstariji datira iz 1774/1775. godine.

Istraživanja graditeljskih karakteristika Atik džamije sprovedena prije četiri decenije od strane stručnjaka sa Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, pokazala su da je urađena bondruk konstrukcijom. Ima trijem, mahfil i drvenu munaru. U vanjskom izgledu džamija ima sređenu kompoziciju sa 16 prozora (širina 0,80cm, visina 1,00cm. Ukupno 12 +4 =16 prozora).

Zaključeno je da je džamiju izgradio majstor sa velikim iskustvom. Džamija je srednje veličine i ima zatvoren ulazni trijem. Prostor za molitvu je 8,1×8,4 m. Prednji mahvil dubine je 3,2 m.

Opća narodna tradicija, historijski podaci i graditeljsko-arhitektonske karakteristike, ukazuju da je Atik džamija u Ćivama izgrađena u 17. stoljeću, u stilu tradicionalne bosanske narodne arhitekture. Prostorni plan Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godina, Atik džamiju u Gornjim Vukovijama, tretira kao kulturno-historijsko naslijeđe.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je Atik džamiju u Ćivama registrovao kao dobro kulturno-historijskog naslijeđa, te uputio urgenciju Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, kako bi ova džamija bila proglašena za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...