Za potrebe Društva za izdavačku i štamparsku djelatnost ˝avaz-roto press˝ d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska br. 24a, Sarajevo, raspisuje se :

KONKURS za prijem u RADNI ODNOS

– Zaštitar -………………………………………………………………………..1(jedan) izvršioc

USLOVI:

– SSS

– Poželjno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama

OPĆI OPIS POSLA:

– Obilazi zgradu kao i štićeni prostor radi spriječavanja ilegalnog ulaska, krađa, nasilništva i ostalih protuzakonitih postupaka, koristi silu (fizičku) i službena MTS za sprečavanje takvih radnji.

– Djeluje kao tjelohranitelj, spasioc, vratar

      – Sposobnosti za obavljanje poslova obezbjeđenja

POSEBNI USLOVI POSLA:

Izabrani kandidat je dužan prije primanja u radni odnos dostaviti:

– Uvjerenje o državljanstvu

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite izdat od FMUP-a

– Uvjerenje iz prekršajne i kaznene evidencije MUP-a

– Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda

– Ljekarsko uvjerenje

Ukoliko posjedujete tražene uslove , Vaše prijave uz priloženu CV možete dostaviti na jedan od sljedečih načina:

– Direktno na recepciju Avaz Twist Towera ul. Tešanjska 24 a, Sarajevo

– Putem pošte na adresu: “avaz roto press” d.o.o. Sarajevo

 Ul. Tešanjska 24 a

 71 000 Sarajevo.

 – na e-mail: [email protected]

Krajnji rok za dostavu prijava je 7 (sedam) dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Pristiglu dokumentaciju ne obavezujemo se vraćati.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba