“Avazova” kampanja: Papa-testovi za 20 vjernih čitateljica – Poznata tuzlanska ginekologinja, prof. dr. Mahira Jahić, koja je nakon završenog Medicinskog fakulteta u Tuzli i specijalizacije na UKC-u Tuzla svoja znanja usavršavala na poznatim klinikama u Evropi, jedna je od gorljivih promotora zdravlja žene.

Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba