Sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, kojim predsjedava v. d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić, održava se u Banjoj Luci.

Na sastanku učestvuju članovi Udarne grupe, predstavnici pravosudnih, policijskih i sigurnosnih institucija s nivoa države BiH, oba entiteta i Distrikta Brčko BiH.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Misije OSCE-a i Evropske komisije u BiH.

Centralne teme sastanka odnose se na izvještaj o aktivnostima realiziranim tokom 2017. godine, kao i na planirane aktivnosti i realizaciju aktivnosti u tekućoj godini.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim dešavanjima u vezi s problematikom ilegalnih migracija i trgovine ljudima.