Prema makroekonomskom scenariju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), za ostvarenje projekcija ekonomskog rasta u naredne tri godine nužno je da Bosna i Hercegovina postigne nivo javnih investicija od skoro 6,9 milijardi KM, odnosno 1,8 milijardi u 2018., 2,3 milijarde u 2019. te 2,8 milijardi u 2020. godini.

Prema istom dokumentu, projekcija ostvarenog nivoa javnih investicija u 2017. je 3,9 posto BDP-a, odnosno 1,2 milijarde KM, dok su investicije u 2016. iznosile 3,8 posto BDP-a, odnosno 1,1 milijardu.

– Da bi se ostvarile projekcije MMF-a, javne investicije moraju rasti dvocifrenim stopama! U ovoj godini potrebno je povećati nivo javnih investicija za cijelih 50 posto u odnosu na prošlu godinu, već naredne za 28 posto, a 2020. godine za značajnih 22 posto u odnosu na 2019. – naveli su analitičari Centra za politike i upravljanje (CPU).

Navedeni plan teži smanjivanju troškova na plaće i preusmjeravanju sredstava u realnu vrijednost, odnosno mijenja strukturu javne potrošnje prema održivom modelu.
Između ostalog, vrlo je važno da značajan rast građevinske industrije bude polako mijenjan za veći rast industrija i kompanija koje ulažu u istraživanje i razvoj i ostvaruju veliku dodanu vrijednost nudeći visokokvalitetne i sofisticirane usluge i znanje.

Sporost iz više razloga

– Za sporo provođenje projekata javnih investicija više je razloga. Pored prepreka u osiguravanju novca, one se mogu svesti i na nedovoljnu saradnju između institucija nadležnih za izdavanje dozvola, nepripremljenost za probleme tehničke prirode, manjak transparentnosti pri tenderskim procedurama, neusaglašenost glavnih projekata sa stanjem na terenu, manjak kapaciteta za pregovore sa međunarodnim kreditorima i investitorima i tome slično – naglasili su analitičari CPU-a.