Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH na izdisaju je, a glavni krivac za to je, kako tvrdi Ramo Rustemović, predsjednik Sindikata Agencije, Vijeće ministara BiH. Ističe da su trenutno suočeni s nizom problema i da nadležni što prije moraju dati dozvolu za prijem novih ljudi i povećanje plaća.

– Od ulaska Kontrolnog laboratorija u sastav Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, mi veoma loše prolazimo. Kao zdravstveni radnici imali smo mnogo više plaće posebno u Federaciji. Vijeće ministara nas nikada nije prepoznalo kao dohodovnu agenciju, pogotovo kao grupaciju zdravstvenih radnika – rekao je za „Avaz“ Rustemović, upozoravajući da može doći do obustave kontrole lijekova u BiH.

Agenciji su potrebni radnici, a, kako kaže Rustemović, ne da povećaju broj zaposlenih, nego da popune kadrove koji će u narednom periodu otići u penziju.

– U Agenciji trenutno rade 103 uposlenika, a, prema ranijoj predviđenoj sistematizaciji, predviđeno je 160. U ovom momentu nedostaje nam skoro 60 ljudi. Kontrolni laboratorij je u Agenciju ušao sa 52 čovjeka, a sada nas ima 40. U ovoj i idućoj godini u penziju će otići četiri ključna stručnjaka koja su veoma bitna za funkcioniranje Laboratorija – rekao je Rustemović.

Naglasio je da su u problemu jer nove mlade radnike neće imati ko učiti i obučavati. Rustemović je dodao i da sektori prelaze u odjeljenja, a odjeljenja nestaju. U nekim sektorima radi po jedan čovjek.

– Ovaj problem se itetkako odražava na posao. Nadljudskim naporima pokušavamo obavljati naš posao. Potrebno nam je najmanje 20 farmaceuta koji će ući u Kontrolni laboratorij da bismo mi s hladnog lanca prešli na normalno funkcioniranje – zaključio je.

Ipak, kako kaže, crvena linija je već odavno prijeđena i očekivati je vrlo brzo sindikalne reakcije koje se mogu prevesti u ozbiljnost štrajka.

1.200
KM trenutna je plaća magistra farmacije 


800.900 KM primaju analitičar i tehničarIzvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba