Prošla su skoro tri mjeseca otkako je Delegacija Evropske unije u BiH objavila informaciju da je našoj zemlji od juna ove godine odobreno oko 7,5 miliona eura ili oko 14 miliona maraka koje su naše vlasti trebale usmjeriti u hitne humanitarne potrebe izbjeglica i migranata. U ovom trenutku niko u Vijeću minIstara BiH ne želi reći je li i na čiji je tačno račun ovaj novac uplaćen te kako se troši.

Prihvatni centri

Odgovore na to pitanje do jučer nisu dali ni Saši Magazinoviću, poslaniku u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, koji je potvrdio za „Avaz“ da, iako je prošlo više od mjesec, očekuje očitovanje o ovom pitanju.

– Vlasti u BiH, prvenstveno Vijeće ministara, moraju javnosti reći jesu li dobili te milione i ukoliko jesu, kako ih troše. U protivnom, ova šutnja samo pojačava sumnje onih koji smatraju da se tu dešava nešto skriveno i netransparentno – kaže Magazinović.

Poznato je da je ranije milionski iznos izdvojila Razvojna banka Vijeća Evrope da uredi prihvatne centre za migrante. U Ministarstvu finansija i trezora BiH na upit „Avaz“ imaju li oni podatke koliko je novca uplaćeno za pomoć migrantima od juna do jučer, kazali su da oni raspolažu informacijom o sljedećoj uplati:

– Na osnovu knjigovodstvene evidencije u navedenom periodu na Jedinstveni račun trezora BiH izvršena je uplata sredstava vezanih uz migracije i migrante u iznosu 966.781,40 eura. Sredstva su evidentirana na Ministarstvu sigurnosti BiH, kojem je poznata namjena i svrha ovih sredstava.

Ministar sigurnosti Dragan Mektić nije bio dostupan za komentar gdje je i na šta otišao ovaj novac. Pokušali smo dobiti informaciju i u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, na čijem je čelu Semiha Borovac, koliko su oni dobili novca zadnjih mjeseci za pomoć migrantima i ako jesu, gdje su ga potrošili, ali nismo dobili odgovor.

Trgovina ljudima

Ranije je objavljeno da će milioni od Evropske unije „unaprijediti kapacitete BiH za identifikaciju, registraciju i upućivanje državljana trećih zemalja koji prelaze granicu“.

– Osigurati smještaj i osnovne usluge za izbjeglice, azilante i migrante te osnažiti kapacitete za kontrolu i nadzor granica, a na taj način će podržati i prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima – naveli su u avgustu iz Delegacije EU u BiH.

Ali, dok svakodnevno gledamo strašne prizore neuvjetnih prostora u kojima boravi najveći broj migranata koji su u Bihaću i Velikoj Kladuši, ni po čemu se ne može zaključiti da se država BiH brine o njima i da na njih troši milione maraka.

Posljednjih desetak godina za migracije dobili oko 50 miliona KM!

Zanimljiv je i zvanični podatak EU da je od 2007. godine Evropska komisija pružila pomoć BiH na području migracija i upravljanju granicama u iznosu od oko 50 miliona maraka! A od januara 2016., naša zemlja je i korisnica regionalnog programa “Podrška zaštitno osjetljivom upravljanju migracijama” u vrijednosti od oko 16 miliona KM. Ako se zna da je našu zemlju migrantska kriza pogodila tek ove godine, pitanje je gdje je ovaj novac trošen i potrošen?

 

/avaz