Bihać: Akcija čišćenja i uređenja “Proljeće nas pokreće 2018”

usn.ba
Od  17. aprila do 17. maja 2018. godine akcija čišćenja i uređenja gradskih i prigradskih područja „Proljeće nas pokreće 2018“

Od  17. aprila do 17. maja 2018. godine akcija čišćenja i uređenja gradskih i prigradskih područja „Proljeće nas pokreće 2018“

Gradska uprava Bihaća zajedno sa velikim brojem institucija, organizacija, nevladinih udruženja i sportskih kolektiva i ovog proljeća organizira akciju čišćenja i uređenja turističkih i rekreacijskih zona, te gradskih i prigradskih područja pod nazivom „Proljeće nas pokreće 2018“. Prošlogodišnja akcija pokazala je vidljive rezultate, pa će ova akcija prerasti u tradicionalnu aktivnost gradske uprave i svih građana Bihaća tokom proljetnih mjeseci. Tim povodom danas su učesnici akcije prezentirali aktivnosti koje će se realizirati u sklopu akcije koja će se odvijat u periodu od 15.aprila do 17. maja  ove godine.

Prema riječima Edina Moranjkića, Savjetnika gradonačelnika Bihaća, i ove godine cilj akcije jeste čišćenje i uređenje turističkih i rekreacijskih destinacija, čišćenje i uređenje gradskih i prigradskih područja i uklanjanje divljih deponija.

„Ove godine akcija traje mjesec dana i željeli smo obuhvatiti što više lokacija u našem gradu i uključiti što veći broj građana i nadam se da ćemo očistiti sve one lokalitete koje su nesavjesni pojedinci odlaganjem otpada onečistili. Zahvaljujem svim pojedincima i ogranizacijama koje će biti dio ove akcije koja završava na Dan rijeke Une i kao takava ima i edukativni karakter s  ciljem podizanja ekološke svijesti“- istakao je Moranjkić.

Prisutnima su se obratili i Armin Amidžić, gradski vijećnik, Ermin Lipović, direktor JU za sport,odmor i rekreaciju, Adnan Mekić ispred Gradskog sportskog saveza, Ermin Zulić, Savjetnik gradonačelnika i Enes Čelebić ispred Unije studenata Univerziteta u Bihaću.

Kako je danas istaknuto, tokom trajanja akcije, komunalna inspekcija vršit će pojačani inspekcijski nadzor i sankcionisanje radi sprječavanja onečišćenja okoliša i nepropisnog odlaganja otpada. Sve prijave građani mogu vršiti na dežurni broj kumunalne inspekcije: +387061/174-336. I ove godine tokom trajanja akcije, svi građani mogu se prijaviti na izbor za najurednijeg i najljepšeg dvorišta i balkona na području Grada Bihaća. Sve informacije oko prijave na izbor za najurednije i najljepše dvorište i balkon građani mogu dobiti na broj: +387062/179-261.

Podršku akciji, pored Grada Bihaća, dalo je JKP Komrad Bihać, menadžment Nacionalnog parka Una, Vijeće učenika Grada Bihaća, Unija studenata Univerziteta u Bihaću, Udruženje „I love Una“ , brojni sportski kolektivi grada Bihaća, preduzeća i organizacije i mještani velikog broja bihaćkih mjesnih zajednica.

Plan aktivnosti u okviru akcije “Proljeće nas pokreće 2018”

Čiščenje i uređenje turističkih i rekreacijskih destinacija

 

Četvrtak – 19.04. 2018. godine

 

Lokacija: Područje tim staze Borić i partizanskog groblja Borići

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju & aktivisti Crvenog križa Bihać

 

Petak – 20.04. 2018. godine

Lokacija: Spomen park Garavice

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju & klub ekstremnih sportova „Limit“ Bihać

 

Subota – 21.04. 2018. godine

Lokacija: Dionica magistralne ceste M-5 od Ripča do Dubovskog

Učesnici: Djelatnici Nacionalnog parka „Una“, Mještani MZ Orašac i Kulen Vakuf & volonteri

Nedjelja – 22.04. 2018. godine

Lokacija: Dionica puta Golubić – Lohovo

Učesnici: Mjesna zajednica – mještani & djelatnici RC Una Kiro, Bijeli Una, Green River, Una Unique

Četvrtak – 26.04. 2018. godine

 

Lokacija: Kupalište Amerikančevo – Gradska otoka

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju & ronilački klub „Una“

Petak – 27.04. 2018. godine

Lokacija: Izletište Zavalje (Borići) i dionica puta Žegar – Zavalje – Vučijak

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju, Mjesna zajednica – mještani, studenti Pedagoškog fakulteta, PD Horizont, PD Runolist & biciklistički klub „Daj krug“

Subota – 28.04.2018. godine

Lokacija: Dionica regionalne ceste R408 od Dubovskog do Kulen Vakufa

Učesnici: Djelatnici Nacionalnog parka „Una“, Mještani MZ Orašac i Kulen Vakuf & volonteri

Nedjelja – 29.04.2018. godine

Lokacija: Čišćenje dionice uz put na lokaciji Ripač – Račić

Učesnici: Mjesna zajednica – mještani & djelatnici Una-Aqua rafting centra

II Čiščenje i gradskih i prigradskih područja i odvoz krupnog otpada

Četvrtak – 03.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Dvorište osnovne škole Harmani I

 • Lokacija: Centar

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Ekonomskog fakulteta, učenici srednje Umjetničke škole i sportisti

 • Lokacija: Harmani

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Harmani I i Harmani II, sportisti

 

 • Lokacija: Ozimice I

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Harmani I i Harmani II i sportisti

 • Lokacija: Ozimice II

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Harmani I i Harmani II i sportisti

 • Lokacija: Luke

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti IPF-a i sportisti

(Kontejneri za odvoz kabastog otpada na lokacijama: Mezarje Harmani i Dvorana Luke, u periodu od 03.05.2018. do 06.05.2018. godine).

 

Petak – 04.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Dvorište osnovne škole Gornje Prekounje – Ripač

 • Lokacija: Put V Korpusa

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Pravnog fakulteta  i sportisti

 • Lokacija: Ribić – Orljani

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Gornje Prekounje – Ripač  i sportisti

 • Lokacija: Gornje Prekounje

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Gornje Prekounje – Ripač  i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Osnovna škola Gornje prekounje – Ripač, u periodu od 03.05.2018. do 06.05.2018. godine).

 

Ponedjeljak – 07.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Poligon iza srednje srednje Medicinske i Mješovite škole

 • Lokacija: Donje Prekounje

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Donje Prekounje i Mješovite srednje škole, sportisti

 • Lokacija: Hatinac

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici Gimnazije Bihać, Unsko-sanski koledž i sportisti

 • Lokacija: Jablanska

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici srednje Medicinske škole i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Mješovita srednja škola, u periodu od 07.05.2018. do 09.05.2018. godine).

Utorak – 08.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Poligon ispred Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole i Tehničkog fakulteta

 • Lokacija: Ul. Irfana Ljubijankića

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole i sportisti

 • Lokacija: Mušanović mahala

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Visoke zdravstvene škole i sportisti

 • Lokacija: Zaoblaznica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Tehničkog fakulteta, učenici Katoličkog školskog centra i sportisti

 • Lokacija: Bakšaiš

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Biotehničkog fakulteta, Osnovne škole i sportisti

(Kontejne  za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka škola u periodu od 07.05.2018. do 09.05.2018. godine).

Srijeda – 09.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Sportski centar „Stens“

 

 • Lokacija: Jezero-Privilica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Sokolac

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Sportski centar Stens u periodu od 07.05.2018. do 09.05.2018. godine).

Četvrtak – 10.05.2018. godine

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: mjesna zajednica Ružica, Čekrilije, Vinica, Založje

 • Lokacija: Ružica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Vinica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Čekrlije

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Založje

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Mjesna zajednica Ružica i na raskrsinici Vinica – Čekrlije u periodu od 10.05.2018. do 12.05.2018. godine).

Petak – 11.05.2018. godine

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: Preko puta motela Rio Mare

 • Lokacija: Mali Lug

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, i sportisti

 • Lokacija: Veliki Lug

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Pokoj

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Preko puta motela Rio Mare u periodu od 10.05.2018. do 12.05.2018. godine).

 

Subota – 12.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: osnovna škola Kamenica,  osnovna škola Vrsta, osnovna škola Gata

 • Lokacija: Klokot – Kamenica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Kamenica i sportisti

 • Lokacija: Turija – Vrsta

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Vrsta i sportisti

 • Lokacija: Gata

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Gata i sportisti

(Kontejneri za odvoz kabastog otpada na lokacijama osnovna škola Kamenica,  osnovna škola Vrsta, osnovna škola Gata u periodu od 12.05.2018. do 14.05.2018. godine).

 

Utorak 15.05.2018. godine

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: osnovna škola Izačić, osnovna škola Brekovica, osnovna škola Jezero – Srbljani

 • Lokacija: Izačić

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Izačić i sportisti

 • Lokacija: Brekovica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, osnovne škole Brekovica i sportisti

 • Lokacija: Jezero – Srbljani

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, osnovne škole Jezero – Srbljani i sportisti

(Kontejneri za odvoz kabastog otpada na lokacijama: osnovna škola Izačić, osnovna škola Brekovica, osnovna škola Jezero – Srbljani u periodu od 15.05.2018. do 17.05.2018. godine).

 

III Čišćenje obala rijeke Une sa vode

 

 • Lokacija: Martin Brod – Kulen Vakuf

Učesnici: Rafting centar Discover & volonteri

 • Lokacija: Štrbački buk – Lohovo

Učesnici: Una-Aqua centar & volonteri

 • Lokacija: Lohovo – Ripač

Učesnici: Green River rafting & volonteri

 • Lokacija: Ripač – Orljani

Učesnici: Una Kiro rafting centar & volonteri

 • Lokacija: Orljani – Bihać

Učesnici: Bijeli Una rafting & volonteri

 • Lokacija: Bihać – Kralje

Učesnici: Una-unique rafing & volonteri

IV Pojačan inspekcijski nadzor

U periodu od 17.04.2018. do 17.05.2018. godine, tokom trajanja akcije, Komunalna inspekcija vršit će pojačani inspekcijski nadzor i sankcionisanje radi sprječavanja onečišćenja okoliša i nepropisnog odlaganja otpada. Sve prijave građani mogu vršiti na dežurni broj Kumunalne inspekcije: +387(0)61/174-336

V Takmičenje za najuređenije dvorište i balkon

U periodu od 17.04.2018. do 17.05.2018. godine, tokom trajanja akcije, svi građani mogu se prijaviti na izbor za najurednijeg i najljepšeg dvorišta i balkona na području Grada Bihaća. Sve informacije oko prijave na izbor za najurednije i najljepše dvorište i balkon građani mogu dobiti na broj: +387(0)62/179-261

VI Završna manifestacija

Četvrtak – 17.05.2018. – Dan rijeke Une

Početak manifestacije 11:00 sati, mjesto održavanja: Račić

 

 • Lokacija: Japodski otoci

Organizator: Unski smaragdi i Nacionalni park “Una”

Kabinet gradonačelnika0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...