Više od pedeset migranata i izbjeglica spavaju pod vedrim nebom preko puta Privremenog prihvatnog centra za migrante “Bira” u Bihaću.

Mnogi od njih su tu došli u posljednjih sedam dana. Tvrde da ne dobijaju hranu i da nemaju nikakve isprave. Operativna grupa za praćenje kretanja migranata zatražila je da to područje pregleda sanitarna inspekcija.

Za sljedeću sedmicu zakazan je i sastanak na koji su pozvani i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH kako bi sa kantonalnim vlastima dogovorili lokaciju za izmještanje migranata iz Mirala u Velikoj Kladuši i iz Bire u Bihaću.