Zbog planiranih radova Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać na elektroenergetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima prema slijedećem rasporedu

SANSKI MOST
Dana 11.03.2020. godine

Od 10:00 do 15:00 sati naselja: Donji i Gornji Kamengrad, dio Husimovaca kod Rudničke separacije, Brdari, Suhača, Hatiraj, Došci, Fajtovci, Naprelje, Zlauša, Šumari, Gorice, Kreštići, Skucani Vakuf, Miljevci, Pobrnjača, Lušci Palanaka sa okolnim mjestima (Praštali, Bojište, Jelašinovci, Otiš, Gredar, Potkraj, Majkić Japra, Bundale, Majkići, Đukanovići i Stjepanovići).

BIHAĆ
Dana 11.03.2020. godine

Od 09:00 do 12:00 sati trafo područja: Katapilar, Pogy, Tempo, Telekom, Bedem, Krajinaputevi, Vedro polje 1 i 2, Vojna Vedro Polje, Vedro polje 4 i 6, Leji komerc, Staklorezac, Kuduzović, Galići i GSM Kolomarica glava,

Od 08:00 do 09:30 i od 14:00 do 15:00 sati trafo područje Jablanska 4,

Od 09:00 do 10:30 i od 14:00 do 15:00 sati trafo područja: Stana Sučević, Bahovo, Štamparija PTT, 4. Novembar, Željeznička stanica 2 i Rampa

Od 10:00 do 11:30 i od 14:00 do 15:00 sati trafo područje Gorenje Bira,

Od 11:00 do 12:30 i od 14:00 do 15:00 sati trafopodručja Zaobilaznica 2 i 3,

Od 12:00 do 13:30 i od 14:00 do 15:00 sati trafo područje Vukovića progan,

Od 13:00 do 15:00 sati trafo područja:Gorenje, Čavkunović, Radiopredajnik, Jablanska 2 i 3, Mrkonjić Lug 1, 2, 3 i 4, Pokoj 1, 2, 3 i 5, Mramor, Mali Zagreb, Vojna Pokoj, Midžići, Ćehića kanal, Čavkići, Mujadžići i Malo Založje,

Dana 11. i 12.03.2020. godine

Od 05:30 do 06:00 sati trafo područja: Blok B, Vodovod Privilica, Ribić 1, Golubićki put 1 i 2, Tehnopek, Sokolac 1 i 2,
Od 06:00 do 06:30 sati trafo područja: Kalina, Hipodrom, Kolektor 1, Kralje, Vrkašić i Bob,

CAZIN

Dana 11.03.2020. godine od 09:00 do 15:30 sati na trafo-područje Fejzagići.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134

Izvor: usn.ba