Dana 08.05.2018.godine, PS obratio se D.F.rođen 1982.godine koji je prijavio otuđenje ručnih radnih mašina iz dvorišta porodične kuće.

Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela „Krađa“ nastavljaju istražitelji OKP PS Bihać.