Na rekonstrukciju Smaragdnog mosta u Bihaću čekaće se još neko vrijeme jer na tender koji je ranije objavljen nije se javila nijedna građevinska firma

Nakon što su otvoreni 2008. godine, Pasarela i Smaragdni most trebali su omogućiti građanima da ostvare bržu, odnosno sigurniju pješačku komunikaciju sa centrom grada. Ujedno ovo je trebalo biti jedna lijepa i urbana slika Grada Bihaća, estetski i moderno riješena.

Danas, jedanaest godina poslije, Pasarela i Smaragdni most postala su dio grada kojeg građani zaobilaze. Od neispravnih podnih svjetiljki, preko neispravnog odvoda, do u ime “umjetnosti” išaranih zidova. Sve skupa negativno utječe na turističku ponudu Grada Bihaća, zbog čega su lokalne vlasti konačno odlučile da krenu u obnovu istih.

Na rekonstrukciju Smaragdnog mosta u Bihaću čekaće se još neko vrijeme jer na tender koji je ranije objavljen nije se javila nijedna građevinska firma. Pretpostavlja se da je razlog nedostatak radne snage s kojim se lokalne građevinske firme u posljednje vrijeme suočavaju.

Uz rekonstrukciju Smaragdnog mosta planirano je da se radi i na obnovi Pasarele koja je u jako lošem stanju.
Iz Zavoda ističu kako su za ovu godinu uplanirali još nekoliko veoma značajnih projekata, s kojima bi gradu vratili nekadašnji sjaj i epitet ekološkog grada.