Odnos Tita i Jovanke bio je obavijen velom misterije i za vrijeme njihove vladavine, a u vremenu kada je postala udovica, tračevi i mitovi o njihovom odnosu nisu prestajali da se šire.

Mnogi su kao najveći dokaz njihove ljubavi navodili čuveni incident kada je Jovanki Broz na balu u Francuskoj iz torbe ispao pištolj. U munjevitom trenutku, pripadnici obezbjeđenja su dali sve od sebe da to sakriju. Ta činjenica da Jovanka u torbi drži pištolj i da to svi znaju bila je krunski dokaz o tome koliko Tito zaista ima poverenja u svoju suprugu – to je značilo da mu je ona poslednja linija odbrane, ukoliko sve ostale službe zakažu. A pored toga, svjedočila je i o Jovankinoj ljubavi jer bila je spremna da Tita brani i životom.

Posljednje godine Titovog života je Jovanka provela u izolaciji. Nije joj bilo dozvoljeno ni da ga posjeti u bolnici. Advokat Toma Fila svojevremeno je govorio o tome da su Titu više puta pokušavali da podmetnu da potpiše papire za razvod braka, pa su to čak činili i dok je bio u bolnici, ali je on to svaki put odbio. Jovanka je sve znala i tumačila to kao njegovu ljubav i poštovanje prema njoj.

A kada je Tito um,ro, nastala je prava panika jer se nije znalo šta da se uradi sa Titovom udovicom koja je smatrana velikom političkom pretnjom. Portal Express.hr u nastavcima objavljuje godinama skrivan, ogroman dokument iz Predsjedništva SFRJ a koji se tiče Tita i Jovanke i prave prirode njihovog odnosa. “Bela knjiga Jovanke Broz” između ostalog govori i o tračevima koje je Jovanka širila o svom suprugu.

Uticaj Jovanke Broz na kadrovska rešenja u rezidencijama i njen postupak prema osoblju zaposlenom u rezidencijama dovodili su do toga da su neke službe bile gotovo redovno mijenjane, što se najneposrednije odražavalo na rad Predsjednika Republike, kao i na njegovu zdravstvenu zaštitu i fizičko obezbjeđenje.

Takvi postupci i neorganizovanost službi izazivali su uznemirenje i ljutnju Predsjednika Republike, pa je otuda dolazilo do njegovih primedbi na ponašanje i postupke Jovanke Broz, a neretko i otvorenih “prepirki” i sukoba sa njom. Jovanka Broz nije dozvoljavala da se Predsjedniku Republike pruža potrebna zdravstvena zaštita, čak i u periodima kada mu je bilo ozbiljno narušeno opšte zdravstveno stanje (česta smjena zdravstvenog osoblja, sumnjičenje pojedinaca da će ubiti Predsjednika republike, nedozvoljavanje ulaska u prostorije u kojima je boravio i sl.).

Sve je to dodatno uticalo na odnos Predsjednika Republike prema Jovanki Broz i njen opšti odnos prema njemu, ne samo kao suprugu, već i kao Predsjedniku Republike.

Mirko Milutinović ukazuje da su, prema njegovim saznanjima, odnosi između Predsjednika Republike i Jovanke Broz do 1973. bili korektni. Ukazuje da je, imajući u vidu poznatu žustrost i nestrpljivost druga Tita, naročito u trenucima nagomilanih obaveza, Jovanka Broz delovala umirujuće i pomagala ljudima koji su radili oko Predsjednika Republike u izvršavanju programa.

Uživala je i povjerenje druga Tita i prelazila preko njegovih šala ili primedaba na njen račun. U punoj mjeri se angažovala u izvršavanju programa i obaveza u zemlji i inostranstvu, doprinosila stvaranju ugodne atmosfere prilikom raznih priredbi i nastojala da se programi čine raznovrsnim i zanimljivijim. Isto tako, doprinela je i podizanju standarda opreme i inventara u rezidencijama, kao i poboljšanju kvaliteta menija i kulturno-umetničkog programa. Međutim, u tom pogledu se počelo i preterivati, naročito u nastojanjima da se koriste i neka nova saznanja iz drugih zemalja. Jovanka Broz je, od izražavanja poštovanja prema ličnosti Predsednika Republike i posvećivanja pune pažnje u toku prve dve dekade braka, počela da izražava i određene skepse prema drugu Titu u vreme pogoršavanja odnosa, počev od toga da se on ne slaže sa mnogim stvarima koje rade njegovi najbliži saradnici, da o tome njoj govori i da nema više snage da se bori.

Žena.rs/Privatna arhiva

Situacija se od 1973. godine izmenila i Predsjednik Republike je bez Jovanke Broz primao članove svoje porodice, uključujući unuke i praunuke u Belom dvoru i zadržavao na ručku, uoči ili na sam dan rođendana. Tim povodom, Predsednik Republike je uz pomoć Protokola ili ličnog sekretara određivao i prigodne poklone. Takođe je u odvojene posete primao sinove Žarka i Mišu, koje je povremeno i finansijski pomagao. Davao im je, u tim prilikama, i manje lične poklone bez znanja Jovanke Broz.

Aleksandar Šokorac iznosi da se Jovanka Broz, pored svakodnevnog upozoravanja lekara da se zdravstveno stanje Predsednika Republike pogoršava i da mu treba obezbediti pojačanu lekarsku negu i smanjiti programe aktivnosti, tome protivila, posebno stvaranju adekvatne lekarske ekipe i to, pre svega, od vojnih lekara. Kada je kasnije, na insistiranje državnog i partijskog rukovodstva, lekarska ekipa formirana, Jovanka Broz je stalno izražavala sumnju u njihov kvalitet. Predsednik Republike je u pojedinim periodima bio bez kuvara, jer je Jovanka Broz odbacivala sve predložene kandidate za ovaj posao, pa su hranu za Predsednika Republike pripremali dežurni lekari i medicinski tehničari, ili je donošena iz “Metropola” ili “Kluba poslanika”. Predsednik Republike je, takođe, nekoliko puta ostao i bez ostalog kućnog osoblja u Beogradu i na Brionima, jer je osoblje iz tih rezidencija, tako reći, “preko noći”, bilo otpušteno po naređenju Jovanke Broz. Naglašava da je u ovakvim slučajevima reagovao i upozoravao Jovanku Broz na, zakonsku i ljudsku, neodrživost ovakvih postupaka, kao i na posledice na ugled rezidencija (traženje zaposlenja za otpuštene radnike iz rezidencija i njihovo ljudsko raspoloženje).

Foto:Ćena.rs/Privatna arhiva

JOVANKA JE ČESTO PRISLUŠKIVALA A TITO LUPAO VRATIMA

Ivan Mišković iznosi da je interesovanje Jovanke Broz bilo takvog karaktera da je prelazila okvire normalne znatiželje za određena zbivanja i događaje. “Ona je htela i činila sve da baš sve zna”, a bila je u mogućnosti da zna mnogo više nego i pojedinci iz političkih vrhova. Nastojala je da dozna sve o čemu je Predsednik Republike referisano, otvarala je sporedna vrata i prisluškivala, a po nekim indikacijama čak je bila postavila prislušne uređaje kako bi pratila referisanja i razgovore koji su vođeni u Kabinetu Predsednika Republike. Kao ilustraciju, navodi da se Predsednik Republike, ne jedan put, dizao sa stolice, odlazio do sporednih vrata svog Kabineta i ljutito ih zatvarao (lupio) koja bi ona odškrinula i naslonila na njih uvo u pokušaju da čuje o čemu se razgovara.

“I ŠLIC MORAM DA MU ZAKOPČAVAM”

Mišković, takođe, iznosi da je Jovanka Broz nastojala da sebe prikaže kao mučenika u rezidenciji i kao ličnost koja na svojim leđima nosi teret državnih poslova, kojoj treba sve referisati da bi mogla da “pomaže” Predsedniku Republike u vođenju državne politike. To je nastojala da iskaže prema svima, pa je tako jednom prilikom generalu Valteru (za vreme posete Predsednika Republike Indiji) otprilike rekla: “Ja sam ta koja sve vodim, šta on više može, on je star, ja mu moram čak i šlic zakopčavati…”.

Ivan Mišković, takođe, iznosi da mu je Predsednik Republike u više navrata govorio da je Jovanka Broz agresivna, egoistična, gruba – “da je trebala biti predradnik u rudnicima dijamanata u Južnoj Africi, gde se bičem šibaju kopači…” i da je Predsednik republike preko njega davao novac svojoj unučadi i molio ga da vodi računa da to ona ne sazna.

Novi.ba/Žena.rs

Više saznajte na izvornom linku: – “BIJELA KNJIGA” JOVANKE BROZ PO PRVI PUT U JAVNOSTI OTKRIVA NJEN PRAVI ODNOS SA TITOM: “Ne može sam ni da zakopča šlic” / (novi.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.