Bit će raspisan konkurs za izbor direktora ”Aluminija”

avaz.ba

Članovi Nadzornog odbora donijeli odluku

Članovi Nadzornog odbora ”Aluminija” d.d. Mostar donijeli su odluku o raspisivanju javnoga konkursa za izbor direktora ”Aluminija” d.d. Mostar na četverogodišnje mandatno razdoblje.

Na tomu će tragu 1. februara tekuće godine uslijediti propisana objava javnog konkursa, s jasno naznačenim uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati, saopćeno je u nedjelju iz mostarskog ”Aluminija”.

Ova odluka donesena je na sjednici Nadzornog odbora na kojoj je razmatrana i odluka sa Skupštine dioničara Društva od 11. januara 2019. godine, kojom vlasnici, odnosno njihovi zakonski opunomoćenici, nisu usvojili finansijski izvještaj ”Aluminija” za 2017. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora Zdenko Klepić kazao je da je zaključak Skupštine da je neophodno poduzeti korake u smjeru otklanjanja svih utvrđenih nepravilnosti, a osim v. d. Uprave i stručnih službi Društva, aktivnu ulogu u otklanjanju tih nepravilnosti moraju imati i vanjski revizor, kao i članovi Odbora za reviziju ”Aluminija”.

– Razmatrali smo i neovisni pregled poslovanja ”Aluminija” koji je napravila međunarodna revizorska kuća KPMG, zajedno s prijedlogom koncepta mjera finansijskoga restrukturiranja. Zaključeno je da te dokumente Uprava Društva treba hitno dostaviti Vladi FBiH i drugim dioničarima, a sve pobrojane mjere finansijskog restrukturiranja obavezno uklopiti u plan restrukturiranja fabrike – dodao je Klepić.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...