Okružni sud u Istočnom Sarajevo izrekao je oslobađujuću presudu Blagoju Vlačiću iz Zvornika koji je optužen za zločine nad zarobljenim Bošnjacima u Šekovićima 1993. godine. Okružno tužilaštvo uputilo je ovih dana žalbu tražeći ponavljanje postupka.

Vlačić je oslobođen optužbi da je kao pripadnik Vojne policije pri Birčanskoj brigadi Vojske Republike Srpske iz ćelija izveo trojicu zarobljenih civila, koje je potom tukao sve dok žrtve nisu preminule, a nakon toga je naredio jednom zarobljeniku da njihova tijela odnese u ćelije i zaprijetio mu da nikome ne smije govoriti šta se desilo.

“Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu je Vrhovnom sudu Republike Srpske blagovremeno izjavilo žalbu protiv presude Okružnog suda u Istočnom Sarajevu kojom je optuženi Blagoje Vlačić oslobođen od optužbe za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Žalba je izjavljena zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje”, naveli su iz tužilaštva.

Sud je zaključio i naveo u presudi, da se optužba činjenični supstrat optužnice (po obje tačke), zasniva na iskazu oštećenog O.B. i svjedoka S.Z., čiji iskazi nisu pouzdani iz razloga navedenih u obrazloženju presude, te da sud nije mogao zaključiti da je počinilac djela optuženi i da je poduzimao radnje izvršenja u vidu batinanja pritvorenika do smrti.

“Naime, sud u sumnji pogleda postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog djela ili od kojih zavisi primjena neke odredbe krivičnog zakona, rješava odlukom na način koji je povoljniji za optuženog”, navodi se u presudi.

On je uhapšen 2014. godine, a suđenje mu je počelo 2015. godine. Postupak je obilježilo odugovlačenje i odgode, traženo je psihičko vještačenje optuženog, a svjedoci su prijavili i prijetnje koje im je optuženi upućivao.

Njegove bivše kolege kazale su da on nije nikome polagao račune i da ga je većina izbjegavala, dok je jedan od svjedoka tužilaštva kazao kako je čuo da su u “Lovcu” nađene mrtve osobe, odnosno tri mrtva zarobljenika muslimana koji su negdje odvedeni i zakopani.

Izvor: Klix.ba