U Republici Srpskoj je prije nekoliko dana predstavljena alternativna mjera rada u javnom interesu, kao jedna od krivičnih sankcija koja se može izreći počiniocu krivičnog djela. 

Ta novina, kako je rečeno, za koju je postavljen zakonski okvir, prezentirana je predstavnicima Gradske uprave i javnih preduzeća i ustanova na području banjalučke regije. 

A u Federaciji BiH se više od sedam godina provode alternativne sankcije za počionice krivičnih djela, odnosno, izriču se presude u kojima su kazne zatvora zamijenjene radom za opće dobro na slobodi.

U gotovo svim kantonima usvojeni su pravilnici o izvršavanju rada za opće dobro, a doneseni su i drugi neophodni popratni akti. Utvrđene su i liste poslodavaca od javnog interesa za provođenje takvih sankcija.  

Iako je, uglavnom, riječ o javnim komunalnim preduzećima, u nekim kantonima, poput Hercegovačko-neretvanskog, potpisali su ugovore i s onima iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada, kao i preduzećima koja su, dijelom, komercijalne prirode.

Prema riječima resornog kantonalnog ministra Suada Balića, ova vrsta sankcije na području HNK počela se primjenjivati 2014. godine.

– Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela, za koja je zapriječena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, uz dobrovoljni pristanak osuđenog zamjenjuje društveno-korisnim radom u trajanju od najmanje 10 do najviše 90 radnih dana. Mi smo do sada imali 17 uspješno izvršenih takvih sankcija – kazao nam je Balić. 

Ovakav način izvršenja sankcije, koji je u Evropi više pravilo nego izuzetak, donosi i uštede u budžetu, jer jedan dan boravka osuđenika u zatvoru državu košta više od 100 KM. 

Osuđenici nemaju pravo na finansijsku naknadu, a zanimljivo je da mnogi na takav način stječu radno iskustvo. 

– Sud, uz pristanak osuđene osobe, može zamijeniti kaznu zatvora do godinu radom za opće dobro 

– Rad za opće dobro izriče se srazmjerno kazni zatvora za period od najmanje 10, a najviše 90 radnih dana 

– Rad za opće dobro izvršava se u roku koji ne može biti kraći od mjesec ili duži od godinu

– Upućivanje osuđenih osoba na izvršavanje rada za opće dobro odgovornost je kantonalnih ministarstava pravosuđa 


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Bolje raditi nego biti iza rešetaka / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.