Bosanska Krupa, sredina inače poznata po brojnim umjetnicima i stručnjacima, iz mnogih oblasti, postala je bogatija za još jednu doktoricu nauka i to prehrambeno-tehnoloških.

Riječ je o Edini Šertović čiji je uspjeh prošao gotovo nezapažen zbog situacije koju je u našoj zemlji i svijetu prouzrokovala pandemija koronavirusa. No, to ne treba biti razlog da se ne istakne njen rad, trud i zalaganje, kao ni naučni doprinos nemjerljivo koristan za društvenu zajednicu.

Edina je doktorsku disertacija pod nazivom „Uticaj omjera kravljeg i sojinog mlijeka, probiotičkih kultura i voćnih koncentrata na kvalitativne aspekte fermentiranih napitaka“ uspješno odbranila krajem prošlog mjeseca na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tako stekla zvanje doktorice prehrambeno – tehnoloških nauka.

Svoj naučni rad vezala je uz istraživanje potencijalno funkcionalne hrane tj. proizvodnje probiotičkog fermentiranog napitka od mješavine kravljeg mlijeka i sojinog napitka. Na osnovu dobijenih rezultata fizikalno-hemijskih, mikrobioloških i senzorskih promjena kvalitete fermentiranog mliječnog napitka proizvedenog od mješavine kravljeg i sojinog mlijeka, u odnosu na karakteristike proizvoda dobijenih upotrebom samo kravljeg mlijeka, može se objasniti opravdanost upotrebe sojinog napitka u proizvodnji fermentiranih mliječnih napitaka, a s ciljem dobijanja novog potencijalno funkcionalnog fermentiranog mliječnog proizvoda sa visokim sadržajem bioaktivnih komponenata, mineralnih elemenata, značajnih nutritivnih, reoloških i senzorskih osobina.

Općenito, analizom proizvedenih fermentiranih napitaka utvrdila je da omjer 50% kravlje mlijeko i 50% sojin napitak predstavlja optimalan omjer sirovina za industrijsku proizvodnju uzimajući u obzir ukupne aspekte, uključujući probiotsku održivost, nutritivna i funkcionalna svojstva proizvoda, te prihvatljivost i senzorske karakteristike gotovih proizvoda.

Mr.sc. Edina Šertović rođena je u Bosanskoj Krupi gdje je završila osnovnu i srednju školu – Opću gimnaziju. Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, odsjek Prehrambeni, a smjer Prehrambena tehnologija, diplomirala je 2004. godine i stekla zvanje diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije. Postdiplomski studij iz oblasti „Kontrola kvaliteta hrane i pića“, upisala je 2007. godine, a magistrirala 2012. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje magistra poljoprivrednih nauka, oblast „Kontrola kvaliteta hrane i pića“.

Doktorski studij upisala je 2013. godine na Poljoprivredno – prehrabenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje prijavljuje temu doktorske disertacije. Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću radi od 2007. godine kao asistent. U zvanje višeg asistenta izabrana je 2012. godine. Objavila je 19 naučnih i stručnih radova, a sudjelovala je na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Trenutno obavlja poslove višeg asistenta na predmetima iz oblasti hrane i pića.

Izvor: Krupljani.ba

NAPOMENA O AUTORSKIM PRAVIMA:
  • Ukoliko neki drugi medij želi preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor portal Biscani.net, dužan je navesti portal Biscani.net kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na foto i video materijale kojima je autor portal Biscani.net, ili fotografije koje su portalu date na korištenje.
  • U skladu sa Članom 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH napominjemo: Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.