Druga osnovna škola,njemačke organizacije sa njemačkim Ministarstvom, Općina Bosanska Krupa i udruženje „Radosti druženja“ kreću u novi projekt.

Suradnja Općine Bosanska Krupa,Druge osnovne škole Bosanska Krupa i njemačkih nevladinih organizacija se nastavlja – još uspješnije,još dugoročnije i ponovo na inovativan način,da bi sve ono što u školstvu nedostaje, zbog nedovoljne brige društva za učenike,posebno za one školarce koje imaju poteškoće u razvoju.

Projekat koji u osnovi znači – partnere koji se razumiju i u teoriji i praksi – zove se „Od teorije o inkluziji kroz model školu do inkluzivne prakse“.

Cilj projekta je podići kvalitet rada odgojno-obrazovnog procesa kroz stručno osposobljavanje osoblja i jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih ustanova koje rade na području bosanskokrupske opcine.Model škola na ovakav način, za svu djecu sa poteškoćama u razvoju ,Druga osnovna škola Bosanska Krupa je osmislila sa svojim menadžmentom,prethodno sagledavajući cjelokupnu situaciju sa obrazovanjem djece kojima je potrebna pomoć u radu i učenju na području bosanskokrupske općine,poseban projekt,stavila ga u kontekst cjelokupne situacije u našoj zemlji i svih konvencija koje za svu djecu garantuju jednake prilike i jednaka prava i proslijedila projekt njemačkim organizacijama sa kojima je uspješno mnogo toga uradila i organizirala.

Koncept je veoma brzo dobio podršku obe organizacije, koje su su na najbolji način već osjetile i uvjerile se se kroz ranije projekte da Druga osnovna škola Bosanska Krupa uvijek zeli činiti korak naprijed u stvaranju boljih,savremenijih i europskoj praksi primjerenijih uvjeta školovanja djece,pa su predstavici ovih udruga krenuli u njegovu doradu i najbitnije u traženje novčanih sredstava za njegovu provedbu.

Predstavnici organizacija Aktion Leben un Lernenn in Bosnien iz Botropa i Aktionen – Stiftung für Menschen in Not iz Castrop-Rauxel predvođenih sa Amelom Halilović i Herbertom Schröerom su na svu radost , u svojoj dugogodišnjoj praksi , imali dovoljno znanja i iskustva u slicnim projektima i onda su, kao u prethodnim projektima kada su kroz nekoliko donacija obogatili Drugu osnovnu školu namještajem i posebno važnim projektom utopljavanja škole kroz finasijsku podršku izgradnje grijanja u područnoj školi ove škole na Pilani,obratili su se nadležnom njemačkom Ministarstvu i sa srećom i iskrenim zadovoljstvom, početkom juna. boravili u Bosanskoj Krupi noseći pozitivan odgovor prijateljskog njemačkog naroda.

Druga osnovna škola Bosanska Krupa ,sa svojim menadžementom,pedagogom i direktoricom Dairom Zjakić je dobila pohvalu za projekat,a na sastanku kojem su prisustvovali općinski načelnik Armin Halitović i zamjenik predsjedavajućeg Hasan Komić,predstavnici njemačkih organizacija su dobili i bezrezervnu podršku općinskog načelnika Armina Halitovića,idejno ,ali i u finansijskom učešću koji je u ovakvim projektima bio neophodan.

Petnaest od sto sredstava u projektu koji je finasijski vrijedan blizu dvijestotine hiljada konvertibilnih maraka, biće ugrađeno u budžet općine Bosanska Krupa naredne godine.
Direktorica Daira Zjakić je prijateljima Druge osnovne škole i Općine Bosanska Krupa zahvalila na još jednoj prilici da mogu svoju školu učiniti posebnom i u segmentu na koji su posebno senzibilni ,u ovoj ,ali i u drugm osnovnim školama na području bosanskokrupske općine.

Djeca koja su imala poteškoće u razvoju su uz mnogo zalaganja škola i roditelja imala su mjesta u redovnoj nastavi,najčešće iskrenim zalaganjem pedagoga,učitelja i nastavnika da im pruže priliku osnovnog obrazovanja,onako kako znaju i umiju,učeći samostalno da bi pružili najviše. Primjera ima nekoliko,izgrađena je pristupna rampa u prvoj osnovnoj, Srednja mješovita škola „Safet Krupić“je bila dio europskog projekta u oblasti inkluzije i uradila je lift do gornjeg kata.Sada će Druga osnovna škola dobiti priliku da se pokađe u posebnom modelu koji če dati ono najvrijednije –stručni tim za rad sa djecom uz sve ostalo,za svu djecu sa potrebom više.

Zakonski,pa i angažmanom nadležnih institucija u obrazovanju u tome, sve poslijeratne godine, nisu bili u školama podržani o od onih kojima je obrazovane u nadležnosti.Tačnije,tek u ovoj školskoj godini ,kazali su nam u Drugoj osnovnoj školi ,sa djecom su radila dva asistenta,zasada – do kraja ove školske godine.Ostalo su sve bila zalaganja prosvjetnih radnika po ljudskoj dužnosti i po zvanju za koje suse školovali.

Predstavnici njemačkih organizacija,gospođa Amela Halilović, naša Krupljanka i gospodin Herbert posebno osjetljiv na bosanskokrupsku čaršiju su kazali da kroz ovaj projekat žele urediti i prilagoditi prostor Druge osnovne škole u Bosanskoj Krupi za djecu koja imaju poteškoće, kako bi imali neometan fizički pristup školi i učionicama ,žele oformiti stručni tim sa psihologom,logopedom,defektologom i socijalnim pedagogom.Bili su ganuti do suza podrškom koju su dobili u prvoj rečenici obraćanja općinskog načelnika Armina Halitovića.Znali su iz ranijih projekata da je nebrojeno puta,iako nije nadležnost lokalne zajednice ,sve projekte podržaao u granicama finacijske mogućnosti.Znali su da je svaki korak koji je značio bolje za bosanskokrupsku djecu i školarce prioritet lokalne uprave,međutim opet su i Amela i Herbert imali prostora u sebi za iskreno ushićenje.

Prvi čovjek je istakao da sve što ide na ruku mladima,djeci, roditeljima koji vode brigu o djeci kojima je potrebna ruka svih,cijele zajednice i društva je nešto gdje je se ne može gledati nenadležnost i kazao da je cilj svakog čovjeka da tim porodicama budu dodatna ruka društva u njihovom životu,odgoju i obrazovanju.Zbog toga podrška cijele lokalne zajednice,kako njega ,tako i cjelokupne zakonodavne i izvršne vlasti,nije nikada bila upitna i pored zakonske nenadležnosti za oblast obrazovanja.Tim više,kazao je što nadležne institucije nikada, i pored brojnih apela, nisu našli razumijevanja ni za angažman jednog logopeda koji bi radio na području bosanskokrupske općine,naglašavajući da o sveobuhvatnoj brizi za djecu sa poteškoćama nikada i nije bilo govora.

Insistirao je općinski načelnik da Druga osnovna škola Bosanska Krupa bude škola u kom će zaživjeti ovaj model za djecu sa područja bosanskokrupske općine ,obzirom da ni u narednom peridu ,po strategiji o inkluziji na području bosanskokrupske općine sve do 2018-te godine, općina Bosanska Krupa nije predviđena kao prioritet za formiranje stručnog tima čiji bi rad pokrivao Kanton svojim izdvajanjima za rad stručnog tima.
Širenje projekta na druge općine bilo bi moguće ako bi i druge lokalne zajednice priložile projektu svoja sredstava.Do tada –model inkluzivne škole obuhvataće svu djecu sa područja bosanskokrupske općine bez obzira na stepen njihovih poteškoća.

Pedagoginja Druge osnovne škole Jasmina Hadžić je kazala da su potrebe za inkluzivnom redovnom nastavom ,uz posebno edukovan tim velike. Zbog toga,kazala je da se ovaj projekat mora prihvatiti kao obaveza prema djeci i kao velika nagrada struci da mogu raditi sa djecom koja su rođena sa poteškoćama.Kazala je da ne sumnja u rezultate koji ce se postići, jer je i dosadašnji rad sa djecom dao i velike rezultate na opće zadovoljstvo sviju:djece,roditelja,svih učenika i nastavnika ,ali i senzibilnih građana općine Bosanska Krupa.Posebno je apostrofirala da je kroz praksu i istraživanja primjetila da je inkuzivni model nastave neophodan s obzirom na veliki broj djece kod kojih je ona sama ili na bazi liječničke dokumentacije, zamijetila manje,izražajnije ili veće poteškoće koje se mogu učiniti nevidljivim,manje izraženim,ali u najtežim slučajevima pokazati stručnost i želju da sva djeca budu dio inkluzivne nastave.

Predstavnici njemačkih organizacija su bili ubjeđeni da je njihov dolazak u Bosansku Krupu nosi i sigurnu podršku Općine ,ali su se i pored toga iskreno obradovali što će se ovakav projekat, već od februara naredne godine, početi realizirati u Drugoj osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi ,školi koja je dokazala da se može ogledati i u ovoj ulozi škole kao modela za inkluzivnu nastavu.Posebno su svi istakli nemjerljive rezultate koje je samo u ovoj školskoj godini,kroz brojne projekte zabilježila direktorica Daira Zjakić sa svojim uposlenim.

Jer,neuspješnih projekta u ovoj školi nema.Radi se u njoj sa željom više,pa zato i ne čudi što brzo dobijaju podršku svih partnera-kazali su iskusni radnici u nevladinom sektoru iz Njemačke.Oni su takođe u istakli da će im partnerska nevladina organizacija u ovom projektu biti udruga „Radosti druženja“ iz Bihaća koja je kroz brojne projekte pokazala da se uspješno nosila sa inkluzijom i svojih članova i uopće sa djecom sa poteškoćama u oblasti obrazovanja na Unsko-sanskom kantonu.

Poslije sastanka u Drugoj osnovnoj školi Bosanska Krupa slijedi mnogo posla svih partnera u projektu kao bi se on što kvalitenije pripremio za početak realiacije.
Mnogo posla,ali i mnogo iskrenog zadovoljastva obilježilo je drugi dan mjeseca juna kod svih onih koji su srećni otišli iz ove škole zamišljajući onaj dan kada će projekt zaživjeti i kada će Druga osnovna škola otvoriti vrata djeci kojima je mnogo godina nedostajala briga društva,do onog dana ,kada će i ta djeca moći kao i sva druga djeca osjetiti potpunu čar usvajanja znanja,vještina,druženja,kada će njihove poteškoće biti blaže,kada će edukovan stručan kadar imati dovoljno vremena da im se posveti,kada će njihovi roditelji predahnuti i kada će svi osjetiti,a nadati se je ponajviše odgovorni da spoznaju kolika je briga roditelja djece kojima su uskraćene mnoge mogućnosti,i shvatiti da je svaka uložena marka,svaka pažnja i uspjeh u radu sa djecom koja su na marginama društva,najbolja,najhumanija i najvrijednija nagrada za sve ono što planiraju učiniti kroz ovaj model.

I za kraj početka jedne nove ,posebne priče kažimo da je i ovo jedan koraka kojim Bosanska Krupa ,sa svojim prijateljima,sa svojim odlučnim,inovativnim kadrom ide ispred ! Svima koji koračaju čestitke!

/Radio BK