Bosanska Krupa: Oduzeta veća količina robe na pijaci

BISCANI.NET
Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na pijaci u Bosanskoj Krupi, pijaci u Banjaluci i na teritorijuopštine Bosanska Krupa oduzeli su raznu robu u vrijednosti 187.000 KM.

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na pijaci u Bosanskoj Krupipijaci u Banjaluci i na teritorijuopštine Bosanska Krupa oduzeli su raznu robu u vrijednosti 187.000 KM.

Ovlaštena službena lica Grupe za spriječavanja krijumčarenja i prekršaja, Regionalni centar Banja Luka, u nekoliko odvojenih akcija na područiju opštine Bosanska Krupa oduzeli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duvana i obuće. Prilikom kontrole porijekla robe na pijaci u Bosnaksoj Krupi na tezgama tri fizička lica pronašli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duvana i obuće, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na cca 20.000KM Kako je u toku provjere utvrđeno da lica kod kojih je predmeta roba pronađena nemaju registrovanu trgovačku djelatnost prodaje zlatnog i srebrenog nakita, niti dokumentacije o porijeklu, pronađena roba je privremeno oduzeta.

Vršeći službene provjere u zlatarskoj radnju u Bosanskoj Krupi, službenici RC Banja Luka, Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, utvrdili da vlasnik pronađene robe nema dokumentacije o provedenom carinskom postupku nad istom žbog čega je pronađena roba privremeno oduzeta. Tom priulikom izvršeno je oduzimanje zlatnog i srebrenog nakita, čija je ukupna tržišna vrijednost procjenjena na cca 27.000 KM.

Pored oduzetog zlatnog i srebrenog nakita, u mjesecu martu 2018. godine na području RC Banja Luka bile su već tri zaplijene zlatnog i srebrenog nakita izvršena od strane službenika Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka, a ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzetog zlatnog i srebrenog nakita u pomenutom periodu se procjenjuje  na iznos od cca 50.000 KM.

Na područiju Grada Banja Luke, službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Banja Luka, izvršili su provjeru porijekla robe na pijaci u Banjaluci te su tom prilikom kod tri fizička lica pronašla veću količinu razne tehničke robe (frižideri, mašine za sušenje, šporeti…). Kako je tokom provjere utvrđeno da lica kod kojih je predmetna roba pronađena, nemaju registrovanu djelatnost, niti dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokumentaciju kojom bi dokazali da je nad predmetnom robom proveden carinski postupak, pronađena roba je privremeno oduzeta. Procjenjena vrijednost privremeno oduzete robe je preko 30.000 KM.

Pored navedenog, službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka su u prvoj polovini marta mjeseca 2018. godine izvršili privremeno oduzimanje tehničke robe, tekstilne i druge razne robe, kojom su učinjene povrede propisa iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, čija ukupna tržišna vrijednost se procjenjuje u iznosu od cca 60.000 KM.

            Protiv počinioca opisanih nezakonitostishodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiHprednadležnim sudombit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.

roba

(UIO BiH)0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...