– U Bosanskoj Krupi je potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika između ŠPD Unsko-sanske šume i Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira.

Prema novom Kolektivnog ugovoru osnovica za utvrđivanje plate bit će 55 posto od prosječne plate isplaćene u FBiH. Tako bi plate uposlenih u ovom preduzeću prema novom ugovoru trebale biti više za 20 do 30 procenata. Prema novom Kolektivnom ugovoru osnovica za minuli rad kao osnov za uvećanje plaće je 0,6 procenata.

(RTVUSK)