Putem javnog konkursa za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u svrhu dodjele sredstava za unapređenja poduzetničkih zona, Općina Bosanska Krupa je od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta dobila grant sredstva u iznosu od 136.330,00 KM.

Novac je danas nakon potpisivanja ugovora između načelnika Armina Halitovića i ministra Amira Zukića postao operativan i uskoro će služiti za izgradnju interne saobraćajnice, oborinske kanalizacije i ugradnju termo fasade na objektu Centra za podršku poduzetništvu u Poslovnoj zoni „Pilana“.

„Modernizacija PZ Pilana – Plan 500+“ naziv je projekta s kojim je Bosanska Krupa aplicirala krajem oktobra ove godine. Ukupna vrijednost projekta je 242.320,18, od čega je Općina u budžetu osigurala 105.990,18.

Realizacijom ovog projekta koji traje oko 8 mjeseci završavaju svi radovi i prestaju sva ulaganja u Poslovnoj zoni „Pilana“. Dakle, bit će izvršena rekonstrukcija preostalog dijela interne saobraćajnice i oborinske kanalizacije, što će omogućiti adekvatan pristup postojećim objektima i parcelama za koje su investitori već iskazali interes

Također, kroz projekt će se ugraditi termo fasada na Centru za podršku poduzetništvu (BSC), koji je smješten u PZ. Na ovaj način će se maksimizirati funkcionalnost i postići ekonomičnost BSC-a, te omogućiti odvijanje edukacija i seminara za firme u PZ tokom cijele godine.

Na osnovu prethodno urađene analize Općina će osigurati i obuku radne snage prema potrebama firmi u „Pilani“ za minimalno 30 radnika, zatim tri radionice za jačanje vještina srednjeg menadžmenta za 36 lica, usluge finansijskog savjetovanja, poslovnog planiranja, marketinga i sl. za najmanje 3 firme, a sve zajedno će potpomoći otvaranje 60 radnih mjesta do kraja projekta.

(cazin.net)