Sudska policija Federacije BiH je kao nova institucija, čije je formiranje počelo prije 20 godina, u potpunosti ispunila očekivanja, uspješno se angažirajući u sklopu vlastite misije i doprinoseći efikasnijem funkcioniranju pravosuđa te vladavini prava u BiH.

Istaknuto je to danas na prigodnoj ceremoniji u Sarajevu, organiziranoj povodom Dana Sudske policije FBiH – 10. oktobra, koji se ove godine prvi put obilježava nakon 20 godina od početka rada prvih organizacionih jedinica te agencije.

Predsjednik Vrhovnog suda FBiH Milorad Novković, koji je odgovoran i za upravljanje Sudskom policijom FBiH, izjavio je kako su njeni pripadnici tokom proteklih 20 godina ostvarili izuzetno dobre rezultate.

Sudska policija FBiH je ”ušla” u najviši zakonodavni akt – Ustav FBiH kao dio sudske vlasti (poglavlje ”Sudska vlast”, odjeljak C član 8.) – kazao je Novković.

Istaknuo je kako se radi o sigurnosnom organu, koji je u organizacionom smislu izuzetno dobro ustrojen sa zadatkom da štiti pravosudne radnike i osigurava objekte, te izvršava sudske naredbe.

Referirajući se na ključne aspekte angažmana u sklopu pravosudnog sistema, glavni komandant Sudske policije FBiH Dženad Grošo naglasio je kako radi o ”produženoj ruci” pravosudnih institucija u FBiH, u potpunosti nezavisnoj od zakonodavne i izvršne vlasti.

Ukazao je na kompleksnost poslova koje obavljaju pripadnici Sudske policije, počevši od stvaranja odgovarajućeg sigurnosnog okruženja za rad pravosudnih institucija i privođenja osoba lišenih slobode, uključujući osiguranje određenih informacija, osiguranje prisustva svjedoka i održavanju reda u sudnicama te izvršavanje sudskih naloga.

Grošo je dodao kako je riječ o agenciji koja izvršava poslove u okvirima stvarne nadležnosti za ukupno 56 pravosudnih institucija u FBiH (Ustavni sud FBiH, Vrhovni sud FBiH, Federalno tužilaštvo, deset kantonalnih sudova i deset kantonalnih tužilaštava, te 33 općinska suda u FBiH), te brine o sigurnosti više od 950 nosilaca pravosudnih funkcija, kao i više od 2.500 uposlenika u pravosudnim institucijama, a na godišnjem nivou izvrši u prosjeku oko 30.000 operativnih aktivnosti.

Kako je rečeno, kada je potrebno, Sudska policija FBiH postupa i po naredbama pravosudnih institucija RS i Distrikta Brčko BiH, a u okvirima mjesne nadležnosti.

U skladu s Ustavom FBiH, Federalni parlament je 1996. godine donio Zakon o Sudskoj policiji, koji je objavljen u ”Službenim novinama FBiH” 10. oktobra iste godine, te je tako prva institucija ove vrste formirana u BiH i zemljama okruženja, s obzirom na to da je prvih 20 službenika Sudske policije počelo s radom početkom 1999. godine.

U sklopu njenog organizacionog i kadrovskog jačanja, 2007. godine je ustrojena Interventno-operativna jedinica Sudske policije FBiH, čiji su pripadnici osposobljeni i opremljeni za izvršenje najsloženijih poslova, a 2017. i 2018. godine u okvirima te agencije formirani su sektori za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo, za administraciju i podršku te za profesionalne standarde i Ured glavnog zapovjednika. Trenutno, ta agencija upošljava 580 službenika.

U sklopu svečanosti, koja je počela intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, upriličeni su postrojavanje i smotra svečanog odreda Sudske policije, te prezentiran rad, dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima za izuzetan doprinos i unapređenje rada te agencije.

Svečanosti povodom obilježavanja Dana i 20. godišnjice ustroja Sudske policije FBiH prisustvovali su predstavnici sudske, zakonodavne i izvršne vlasti, čelnici policijskih agencija, članovi diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, te brojni gosti i zvanice.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba