Koji su faktori rizika za spontani pobačaj

U istraživanju provedenom u Norveškoj su dob trudnice i ranije komplikacije u trudnoći izdvojefaktori rizika za spontani pobačaj. British Medical […]

Pobuna protiv portparola Tužilaštva BiH

Mailovi novinara koji su uputili brojne primjedbe na Grubešićev rad Pobuna protiv portparola Tužilaštva BiH Grubešićev višegodišnji neprofesionalni odnos prema […]

Da dijete postane velikodušno

Pohvalite dijete kad podijeli igračku s drugim djetetom IlustracijaDa dijete postane velikodušno Ono što sva djeca vole jesu pohvale. Zato […]