Koliko su sigurne fotografije na WhatsAppu?

Milioni ljudi WhatsAppom članovima porodice, rodbini i prijateljima širom svijeta šalju slike, poruke i druge potencijalno osjetljive informacije. No, koliko […]