AKCIJA POŠUMLJAVANJA NA PODRUČJU NP UNA

Povodom Svjetskoga dana čistih planina i čistog vazduha „Unski smaragdi“ u suradnji sa Unsko-sanskim šumamam, Pedagoškim zavodom USK-a, NP „Una“,osnovnim […]

EKO-OTOCI NA BIOTEHNIČKOM FAKULTETU I U NP UNA

Operator  sistema za upravljanje  ambalažnim otpadom Ekopak   isporučilo je setove kontejnera i kanti Biotehničkom fakultetu i NP Una. Obavljena je  […]