Cazin: Mutnica i Korana se polako povlače u korita, Horljava i dalje blokira put prema Vilenjači

RTV Cazin

Vodostaji rijeka u gradu Cazinu imaju tendenciju pada, a voda se polako povlači u korita Mutnice i Korane. Izuzetak je rijeka Horljava koja već treći dan plavi glavnu putnu komunikaciju prema naselju Vilenjača, kao i jednu porodičnu kuću te jedan poslovni objekat.

Vodostaj rijeke Mutnice u Cazinu u 14 sati iznosio je 205 centimetara i ima tendenciju pada. Smanjuje se i vodostaj Korane te drugih vodotoka na području grada Cazina.

“Voda se lagano povlači u korito rijeke Mutnice i u korita ostalih vodotoka, osim rijeke Horljave koja i dalje poplavljuje poljoprivredna zemljišta u području Donji Malići-Malići-Mahmutagići i na tom području je i dalje u prekidu komunikacija Cazin-Vilenjača”, kaže Said Mujić, šef Civilne zaštite Grada Cazina.

Horljava je rijeka ponornica čije mjesto uviranja je malog obima i teško prima ogromne količine vode sa okolnih brda. Upravo zbog toga su poplave u ovom dijelu Cazina česta pojava, iako mnogi ne pamte vodostaj kakav je zabilježen ovih dana. Inače, širom Cazina najviše su stradala poljoprivredna zemljišta.

“Ogromne količine poljoprivrednog zemljišta su poplavljene, zatim dijelovi lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca. Sreća je da smo imali pozitivne rezultate od projekata čišćenja korita i obala i nismo u većoj imali plavljenja stambenih, privrednih i drugih infrastrukturnih objekata. Prema trenutnim podacima, poplavljen je jedan poslovni objekat u dijelu Poslovne zone Ratkovac-Begove Kafane, te dva poplavljena objekta u području Malića bare, odnosno u zahvatu vodotoka Horljave. Jedan je porodično-stambeni objekat, a drugo je poslovni objekat-hala u vlasništvu pravnog lica ‘Memić gradnja’”, kaže Mujić.

On je dodao da trenutno postoji bojazan i od aktiviranja klizišta, a neka su već registrirana.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...