Danas je u Domu zdravlja Cazin upriličeno potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na uređenju okoliša Urgentnog i hemodijaliznog centra, objavljeno je na službenoj web stranici Doma zdravlja Cazin.

Ugovor su potpisali direktor Doma zdravlja Cazin dr. Amir Murić i direktor firme I- Selimović, Senad Selimović.

Ugovor vrijedan preko 160.000,00 KM se finansira iz sredstava koje je obezbijedila Vlada USK-a, a na inicijativu kluba poslanika DF-a, naveo je direktor Murić.

Nakon potpisivanja ovog Ugovora, definisana je i dinamika izvođenja radova i procedure uvođenja izvođaca radova u posao. Ugovorom je definisan rok za izvođenje radova od 30 radnih dana, a početak izvođenja je planiran u narednih nekoliko dana.

Stavljanje u funkciju ovog objekta čija je je vrijednost oko 4 miliona KM, je planirano u toku ljeta. Paralelno za raspisivanjem niza tendera za opremanje objekta, radi se na prikupljanja i potrebne dokumentacije od strane nadležnih institucija.