Štampanje glasačkih listića za više od 3,3 miliona birača, koji imaju pravo glasa na Općim izborima u BiH 7. oktobra 2018. godine, počelo je juče u popodnevnim satima u prisustvu službenika Centralne izborne komisije BiH.

Štampat će se oko 14 miliona glasačkih listića – (četiri glasačka listića po biraču za četiri nivoa vlasti po entitetu). Posao štampanja u vrijednosti od 1.160.500,77 KM je dobila grupa ponuđača predvođena kompanijom “Atlantik BB” d.o.o. Banja Luka (NIGD “Dnevne nezavisne novine”- Mahovljani bb Laktaši, “Grafomark” d.o.o, ul. Ruđera Boškovića 7. Laktaši, “Atlantik bb”, ul. Jovana Bijelića bb Banja Luka i Javnog preduzeća “Službeni glasnik Republike Srpske”, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka), kao jedini ponuđač. U skladu sa operativnim planom prvo se štampaju kombinacije glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte.

Na ovaj način želimo da informiramo javnost da je proces štampanja i pakovanja glasačkih listića najzaštićeniji segment izbornog procesa i odvija se pod kontrolom Centralne izborne komisije BiH i videonadzorom, a sam glasački listić osim vodenog žiga sadrži i druge sisteme zaštite koji garantuju potpunu zaštitu procesa.