– Crveni križ grada Bihaća tokom ove godine u više navrata je vodio humanitarne akcije usmjerene prema egzistencijalno ugroženom stanovništvu.

BIHAĆ, 24. oktobra – U akciji koju smo pratili minulih dana, osim prehrambeno higijenskih i paketa sa odjećom za 110 korisnika osigurana je i dvokratna novčana pomoć u iznosu od 150 maraka. Listu sa imenima 110 najugroženijih građana Bihaća, Crvenom križu Bihaća je dostavio Centar za socijalni rad.

To je bio jedan od uslova koji su postavili donatori, Međunarodni Crveni križ i Crveni polumjesec Federacije BiH. Novac je zatim putem pošte stizao do krajnjih korisnika, a za veliki dio njih bilo je to pravo iznenađenje. Pored brojnih aktivnosti koje svakodnevno provodi bihaćki Crveni križ, najugroženijim građanima obezbjeđuje i prehrambene pakete, kao i neophodne higijenske potrepštine.

Broj korisnika u ovim akcijama je proširen, a distribucija se vrši putem povjerenika Mjesnih zajednica. Novac za ovu humanitarnu akciju osigurao je Grad Bihać u visini od 20 hiljada maraka.

(RTVUSK)