Rijeka Dabar je duga nešto više od 3,5 km, izvire ispod podgrmečkih padina Mrežnice nekoliko kilometara južno od grada Sanskog Mosta, neposredno pored Dabarske pećine a ulijeva se u Sanu u blizini sela Kljevci.

Cijelim tokom rijeka Dabar teče gotovo kroz netaknuti prirodni ambijent, pošteđena je svih vidova „civilizacije“, a uz to je čista, bistra i pitka, te bogata ribom i na taj način predstavlja neprocjenljivo bogatstvo našeg grada ali i cijele zemlje.

foto Begović D.

(inmedia.ba)