Danas je u Službenom glasniku Republike Srpske objavljen Ukaz predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović “o proglašenju Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH”.

Ova odluka na snagu stupa dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS, dakle sutra, 13. oktobra.

Ukaz predsjednice RS odnosi se na izmjene Krivičnog zakon BiH koje je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) nametnuo prije isteka mandata, a prema kojima je kažnjivo negiranje genocida i drugih zločina presuđenih na domaćim i međunarodnim sudovima.

– Proglašavam Zakon o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH koji je Narodna skupština RS usvojila na Dvadesetoj posebnoj sjednici održanoj 30. jula 2021. godine, a Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS donijelo je odluku broj: UV-2/21, od 27. septembra 2021. godine, kojom nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Navedena odluka objavljena je u “Službenom glasniku RS”, broj 87/21, od 1. oktobra 2021. godine – navedeno je u Ukazu Željke Cvijanović.

Ovaj Zakon sadrži tri člana.

U prvom članu se navodi da se “Odluka visokog predstavnika neće primjenjivati na teritoriji RS”.

U članu 2. piše da “nadležni organi RS neće sarađivati sa nadležnim organima BiH u pogledu primjene Odluke visokog predstavnika”, dok se u članu 3. precizira da će Zakon RS stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku RS.

Cvijanović je potpisala i Ukaz o proglašavanju Zakona o dopunama Krivičnog zakona RS u kojem se zabranjuje javno izrugivanje RS.

(avaz)