Sve godine 27. maj u kalendaru “crnih” datuma u općini Bosanska Krupa bilježi se kao dan agresije na Bosansku Otoku. Upravo se zbog toga svake godine na ovaj datum odaje dužno poštovanje svim pripadnicima 511. slavne bbr. i svim bosanskim šehidima.

U noći 27.maja 1992.godine otočka čaršija bila je rodno mjesto tuge nad tugama. Te noći, započela je agresija na Bosansku Otoku.

Agresija na Bosansu Otoku počela je mjesec dana nakon agresije na Bosansku Krupu. Prve kuće zapaljene su u selima na desnoj obali Une, u vrijeme dok su radnici, mještani, bili za mašinama u fabrikama, a njihove porodice u snu. Lopatama i lovačkim puškama bez ikakve organizacije Otočani su krenuli u odbranu svojih porodica i imovine, krenuli su na desnu obalu Une. U toj borbi život je izgubilo preko stotinu boraca Bosanske Otoke.

“Kreiranjem cvijeta sjećanja na stradanje otočke nevinosti, htio sam da od zaborava očuvam ovaj crni datum u otočkoj historiji. Iz ljubavi prema ovome gradu krenuo sam u realizaciju idejnog rješenja za simbol sjećanja na ovaj crni datum. Tako je i nastao cvijet” – ističe Elvedin Hasanagić, kreator simbola Cvijeta sjećanja na stradanje otočke nevinosti.

Na cvijetu se nalaze latice u obliku suza, crvene, bijele i zelene. Kao pojašnjenje značenja simboma, Hasanagić govori: “Na simbolu se nalazi ilustracija cvijeta. Cvijet kao cvijet predstavlja ljepotu same Bosanske Otoke, malog gradića na dvije obale rijeke Une i nekoliko riječnih ostrva. U sredini se nalazi crvena krvava suza, koja je tog 27. maja potekla na desnoj obali rijeke Une, kada su agresori sišli sa okolnih sela i počeli paliti kuće i narod u njima. Suza predstavlja i svaki jecaj majke za djetetom koje je od 27. maja poginulo u Bosanskoj Otoci. 5 latica bijele boje predstavlja mjesec maj, kao simbol početka agresije te simbol nevinosti svih onih koji su tog dana spaljeni i koji su nevino ginuli godinama kasnije braneći se. Ako pogledate ilustraciju, vidjet ćete da bijela latica ulazi u crvenu suzu i tako formiraju nepravilno srce, a ono predstavlja majku i nevino ubijeno dijete, odnosno njihovu povezanost. Zelene latice koje su veće od bijelih predstavljaju nadu, koja je živjela svih tih godina i koja je bila veća od svog zla koje se dešavalo, da će život ponovo početi. Nada u bolje je uvijek veća. Zelena latica koja ulazi u crvenu suzu predstavlja nadu majke u pravdu nakon što je izgubila svoje dijete. Sve zajedno formira cvijet kao sjećanje na taj crni majski dan.”

Ovo je neformalni simbol sjećanja na 27. godina od početka agresije na Bosansku Otoku.

“Historiju ne smijemo zaboravljati. Život u miru bio je želja svih onih koji su tih godina davali svoje živote. Ako zaboravimo na taj 27. maj, zaboravili smo i njih. Zaboravili smo njihove najvrijednije darove za ovu slobodu koju danas uživamo. Historija se ne zaboravlja” – za kraj govori Elvedin Hasanagić.

Izvor: Biscani.net