Danas sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

A.Zunic/Biscani.net

Danas, 16.novembra bit će održana deveta sjednica Vlade Kantona, početak je planiran za devet sati. Kolegij Vlade je održan u osam sati.

Na dnevnom redu su:
1. Izvod iz Zapisnika sa 6. i 7. sjednice Vlade Kantona;
2. Prijedlog Zakona o sudskim taksama;
3. Prijedlog Odluke o pretvaranju garancije u dug Unsko-sanskog kantona;
4. Prijedlog Odluke o unutra5njoj preraspodjeli sredstava iz BudZeta Unsko-sanskog
kantona za 2018. godinu;
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona
za period 1.1. – 30.9.2018.godine;
6. Prijedlog Odluke o usmjeravanju donacije JU ,,Univerzitet” u Bihaću;
7. Prijedlog Odluke o usmjeravanju donacije JU OS ,.Mahala” Sanski Most;
8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u
Novdanom toku Budžeta Unsko-sanskog kantona za novembar 20l8.godine;
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora sa H.O.Schutzengel
gesucht predstavništvo Bihać, Projekat Centar za djecu bez roditeljskog staranja
,,Duga” Kulen Vakuf;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava Tekućeg granta,
Transferi za zdravstvo – Domovi zdravlj azaZU Dom zdravlja Bužim;
1l. Saglasnost za zapošljavanje u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu
okoline;
12. Saglasnost za zapošljavanje u Ministarstvu pravosuđa i uprave;
13. Saglasnost za zapošljavanje u Općinskom sudu u Bihaću – Ministarstvo pravosuđa i
uprave;
14. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika
u 2017.godini;
15. Izvještaj o utrošku dijela sredstava tekućeg granta-Grantovi neprofitnim
organizacijama iz Budžeta za 2016. godinu doznačenih Regionalnom odboru
..Merhamet” Bihać, te još šest tačaka.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...