Prva sjednica Doma naroda FBiH Arhiv
Danas vanredna sjednica Doma naroda Federacije BiH

Razmatranje tema vezanih za finansijske planove pojedinih federalnih zavoda, agencija i fondova

Avaz.ba

Sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta zakazana je za danas, prva vanredna u aktuelnom mandatu.

Kako je najavljeno delegati će, između ostalog, razmatrati teme vezane za finansijske planove pojedinih federalnih zavoda, agencija i fondova.

Također, bit će data i informirmacija o unutrašnjem i vanjskom dugu Federacije zaključno s 2018. godinom, te planiranom zaduživanju u 2019.

Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. također je u najavljenom dnevnom redu, kao i informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2018.

Među najavljenim tačkama su Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2018. godinu, izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za zapošljavanje i odluka o izdvajanju novca u Fond solidarnosti FBiH.

(Autor: Avaz)