Romi potiču sa prostora današnje Indije Ilustracija
Današnji dan posvećen je slavljenju romske kulture, historije i naslijeđa

Neophodno je da se ukaže na probleme ove populacije i da se podstaknu vlasti da rade na unapređivanju njihovog položaja

Avaz.ba

U cijelom svijetu danas se obilježava Međunarodni dan Roma. Osmi april posvećen je slavljenju romske kulture, historije, naslijeđa i iskustava. Prilika je to i za dijalog i aktivizam u cilju poboljšanja položaja Roma, smanjenja neprihvatljivog jaza između Roma i neroma te približavanja Roma ka jednakosti u pravima i slobodama, odnosno na povećanju njihove uključenosti u sve društvene tokove. 

Neophodno je da se ukaže na probleme ove populacije i da se podstaknu vlasti da rade na unapređivanju njihovog položaja.

Prema Specijalnom izvještaju o položaju Roma u BiH, koji je pripremila Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, uz podršku OSCE-a u BiH, prema popisu iz 2013. godine živi blizu 50 hiljada Roma, dok mnogi izvještaji pokazuju i da ih ima i više.

Na današnji dan 1971. godine u Londonu je održan Prvi kongres Roma, kada je za romsku himnu proglašena pjesma “Đelem-đelem”, a ustanovljena je i zastava s tačkom kao centralnim simbolom.

Ovaj kongres je prvi put na jednom mjestu okupio intelektualce iz reda romskog naroda, koji su na tom skupu definirali svoj cilj – Stop rasizmu, diskriminaciji i egzilu i prvi put dali preporuke za organiziranje romskog naroda.

Romi potječu s prostora današnje Indije. Nakon prvih znakova diskriminacije i progona, napuštaju Indiju i u traganju za boljim uvjetima života naseljavaju Evropu.

Dolazak Roma u Evropu prvi put je zabilježen na području Transilvanije 1416. godine, dok se u hronici grada Forelija spominju 1422. godine. Na prostorima BiH zvanično se spominju početkom 16. stoljeća.

(Autor: Avaz)