Praktično smo riješili probleme zbog kojih su rudari u Zenici i Brezi štrajkovali, platit će se obaveze prema državi. Jedni su rudari izašli, drugi će izaći. Rekao je ovo Fadil Novalić, premijer FBiH, na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj se raspravlja o informaciji o stanju u svim rudnicima u Koncernu Elektroprivrede (EP) BiH u period od 2009. do 2017. godine.  

– Ova se tačka slučajno poklopila s ovom vremenskom eskalacijom koja se dogodila u rudnicima Zenica i Breza. Ne bih želio da ovu važnu tačku kontaminira ovaj događaj koji smo praktično riješili, platit će se obaveze prema državi. Od toga Vlada neće odstupiti. Zakoni se moraju poštovati. Jedni su rudari izašli, drugi će izaći. Oba smo rudnika deblokirali, platili. Cilj sastanka koji je bio je da se ne rješavaju na taj način problemi. Ne možemo govoriti o rješavanju sistemskog problema na ovaj način – dodao je Novalić.

Ipak, Odbor za energetiku Predstavničkog doma donio je jednoglasno zaključke koji se tiču stanja u rudnicima, i to da se “Elektroprivreda BiH” i uprave rudnika zadužuju da uplate plaće i topli obrok rudarima, EPBiH da u roku od deset dana uradi analizu održivosti eksploatacije rudnika, zadužuju se Vlada FBiH, uprave rudnika i EPBiH da sagledaju mogućnost korigiranja cijene uglja koju plaća EPBiH, te da se sagleda mogućnost restrukturiranja rudnika.

Inače, kako je prezentirao Emir Aganović iz EPBiH, govoreći o stanju u rudnicima do 2017., akumulirani gubitak svih rudnika je na kraju 2017. iznosio 769 miliona KM, a obaveze su rasle i iznosile su 748 miliona KM, a dobiveno je negativno mišljenje revizora na konsolidirani izvještaj.

– Rezultat grupe je bio negativan i iznosio je minus 33,4 miliona KM. Kada se sabere gubitak rudnika i dobit EPBiH, rezultat koncerna, odnosno rudnika i EP, jeste minus 14 miliona KM – dodao je Aganović.

Istakao je da je zabrinjavajuće da je gubitak značajan u odnosu na kapital jer obaveze rastu brže nego imovina.

No, ukazao je i da je proizvodnja rasla, i to sa 5,1 milion tona u 2009. na 5,5 miliona tona u 2017. godini, a broj zaposlenih je smanjen sa 10.460 na 8.265., što smatra dobrim, ali da to još nije dovoljno.

Naveo je i da su najveće gubitke imali rudnici Zenica i Breza.

– Bez radikalne promjene produktivnosti većina rudnika je neodrživa, a obim proizvodnje je ograničen – zaključio je Aganović.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba