Zikrija Duraković, ministar finansija u Vladi USK-a, potvrdio je da je danas isplaćena januarska plata za uposlene u osnovnom obrazovanju.

Do kraja mjeseca platu će, doznajemo, dobiti i zaposleni u visokom obrazovanju te predškolske ustanove i mediji, odnosno korisnici granta.Uz ovo, planirana je i isplata četiri naknade za putne troškove shodno sporazumu koji je Vlada krajem februara potpisala sa sindikatima obrazovanja.

Ministar pojašnjava da je do dvodnevnog kašnjenja u isplati došlo zbog slabog priliva sredstava u budžet , a dobrim dijelom na to je uticala isplata toplog obroka za sve budžetske korisnike u iznosu od 900.000 KM.